Przejdź do Treści
Baner podziemia
Baner Będzin - strona główna
Baner Będzin Portal Miejski
materiały szkoleniowe

Podsumowanie projektu mobilność kadry edukacji szkolnej pt.: „Mówię, wiem, rozumiem”

29
/
06
/
2018

Rok szkolny 2017/18 już za nami a w Szkole Podstawowej nr 10 im. Armii Krajowej w Będzinie podsumowano realizację projektu Mobilność kadry edukacji szkolnej pt.: „Mówię, wiem, rozumiem” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

Wzięli w nim udział uczniowie obecnych klas czwartych: 4a i 4c i szesnastu nauczycieli. Celem projektu była poprawa jakości nauczania i umiejętności uczenia się języka angielskiego, rozwijanie sprawności językowych wśród uczniów i nauczycieli, polepszenie kompetencji kluczowych oraz promowanie świadomości międzykulturowej, jak również wykorzystanie nowatorskich metod nauczania języka angielskiego.

Projekt był realizowany przez dwa lata (od 1. września 2016r. do 31. maja, 2018r.) i w jego ramach nauczyciele wzięli udział w dwóch dwutygodniowych kursach językowych „Intensywny kurs języka angielskiego” i „Umiejętności komunikowania się w języku angielskim dla nauczycieli” w Oxfordzie, oraz pięciodniowych kursach metodyczno-językowych: „CLIL – technologia i narzędzia informacyjne dla nauczycieli pracujących z CLIL” w St. Julian na Malcie, „Nauczanie języka angielskiego – motywowanie uczniów i przygotowanie do CLIL” w Tochni na Cyprze i „Kreatywna metodyka” w Londynie.

Szkolenia pozwoliły nauczycielom poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego, dzięki czemu wprowadzali oni w drugim roku realizacji projektu elementy tego języka na lekcjach takich przedmiotów jak przyroda, język polski, historia, technika, matematyka, etyka a nawet WF. W świetlicy szkolnej prowadzone były dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla najmłodszych „Mornings with English”, nauczyciele języka angielskiego wykonywali z uczniami projekty językowe wykorzystywali w praktyce metody pracy z uczniami poznane podczas szkoleń zagranicznych. Odbyło się także wiele imprez szkolnych promujących naukę języka angielskiego wśród uczniów. Były to m.in. festyny szkolne, Dzień Języków Obcych oraz konkursy językowe. Podsumowaniem projektu był konkurs wiedzy o projekcie dla uczniów całej szkoły oraz konkurs języka angielskiego dla klas czwartych. Ten ostatni wygrała Anna Zięba z klasy 4a, drugie miejsc zajęła- Bianka Trzęsicka z klasy 4c, a trzecie Krzysztof Dunal z klasy 4a.

Nauczyciele podzielili się także swoją, nabytą w ramach projektu, wiedzą ze swoimi koleżankami i kolegami z innych szkół naszego miasta oraz nauczycielami z Włoch, Hiszpanii i Bułgarii, którzy odwiedzili placówkę w kwietniu tego roku, w ramach innego projektu europejskiego realizowanego w SP10 - „Dzieląc się i wspólnie ucząc, siejemy ziarna naszej przyszłości” w programie Eramsus+ Akcja KA219.

Projekt to nie tylko praca z uczniami, ale także wsparcie finansowe dla palcówki (144 484, 79 zł). Dzięki niemu nauczyciele mogli wyjechać na szkolenia, a szkoła zakupiła pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego oraz doposażyła jedną z pracowni w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Wszystkich zainteresowanych realizacją projektów europejskich zapraszamy na strony Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji : www.power.frse.org.pl oraz www.erasmusplus.org.pl .

projekt

Projekt

Wyślij link mailem
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót
  • Wypowiedz się