Baner zamek nocą
Baner Będzin - strona główna
Baner Będzin Portal Miejski
Logo Będzin Górą
Załączniki:

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

23
/
05
/
2019

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2018 poz. 1454), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji:

  • zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
  • przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
  • umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców Będzina o wypełnienie druku Ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i dostarczenie go do Urzędu Miejskiego w Będzinie.

Wypełnione druki prosimy składać na Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Będzinie lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Będzinie, ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: odpady@um.bedzin.pl

Wyślij link mailem
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót
  • Wypowiedz się