Baner podziemia
Baner Będzin - strona główna
Baner Będzin Portal Miejski
Logo Będzin górą

Informacja dotycząca sprawozdania finansowego za 2018 rok!

24
/
04
/
2019

W Biuletynie Informacji Publicznej zostało opublikowane sprawozdanie finansowe Urzędu Miejskiego w Będzinie za 2018 rok.

Informujemy, że zgodnie z & 34 ust 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 (Dz.U. z 2017 r. poz.1911; ost. zm. Dz.U. z 2018 r poz 2471) w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostkowe sprawozdanie finansowe Urzędu Miejskiego w Będzinie za 2018 rok - bilans, zestawienie zmian w funduszu, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa.

Wyślij link mailem
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót
  • Wypowiedz się