Baner Będzin - strona główna
logo
Ilustracja przedstawiająca trzy postaci układające puzzle z literami BO i informacją, że w lutym i w marcu odbędą się spotkania

II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

26
/
02
/
2020

W lutym i marcu odbędzie się cykl spotkań z mieszkańcami, podczas których przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego będą przybliżali najważniejsze zasady projektu, informowali o możliwościach, które Marszałkowski Budżet Obywatelski stwarza oraz dzielili się doświadczeniami z I edycji.

Spotkania informacyjne odbędą się na terenie całego województwa. Wizyty zaplanowano w Gliwicach, Tychach, Piekarach Śląskich, Myszkowie, Cieszynie, Żorach i Dąbrowie Górniczej.

Szczegółowe informacje oraz lista spotkań zostaną opublikowane na stronie internetowej https://bo.slaskie.pl.

Wszelkie pytania można kierować do pracowników Departamentu Obsługi Zarządu
tel. 32/20 78 396, 32/20 78 383, e-mail: budzetobywatelski@slaskie.pl.

Harmonogram II edycji Marszałkowskiego Budżetu ObywatelskiegoWojewództwa Śląskiego w 2020 roku

 1. Spotkania informacyjne z mieszkańcami województwa śląskiego: 17 lutego – 31 marca 2020 r.

 2. Zgłaszanie zadań przez mieszkańców województwa śląskiego:9 marca – 31 marca 2020 r.

 3. Udostępnienie w siedzibie Urzędu i jednostek zamiejscowych oraz na stronie internetowej obsługującej Marszałkowski Budżet Obywatelski wykazu zgłoszonych zadań, które spełniają warunki formalne, określone w regulaminie Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego: do 30 kwietnia 2020 r.

 4. Udostępnienie na stronie internetowej obsługującej Marszałkowski Budżet Obywatelski listy zadań dopuszczonych do głosowania i listy zadań odrzuconych (wraz z uzasadnieniem): do 3 lipca 2020 r.

 5. Składanie odwołań przez autorów zadań do Zarządu Województwa Śląskiego po publikacji listy zadań przyjętych do głosowania oraz listy zadań odrzuconych: w terminie 7 dni od dnia udostępnienia listy zadań dopuszczonych do głosowania i listy zadań odrzuconych.

 6. Rozpatrzenie odwołań przez Zarząd Województwa Śląskiego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy zadań dopuszczonych do głosowania: w ciągu 30 dni od wpływu odwołania, jednak nie później niż do dnia rozpoczęcia głosowania.

 7. Rozpoczęcie akcji informacyjnej o zadaniach złożonych przez wnioskodawców: od dnia opublikowania uchwały w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy zadań dopuszczonych do głosowania.

 8. Głosowanie mieszkańców województwa śląskiego: 19 sierpnia – 7 września 2020 r.

 9. Ogłoszenie wyników głosowania: do 30 września 2020 r.

 10. Podjęcie przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwały w sprawie zatwierdzenia listy zadań do realizacji na podstawie wyników głosowania mieszkańców województwa śląskiego oraz zgodnie z § 5 Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego: do 30 września 2020 r.

Opis alternatywny plakatu

Plakat informujący o spotkaniach informacyjnych związanych z Wojewódzkim Budżetem Obywatelskim

Wyślij link mailem
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót
 • Wypowiedz się