Baner Będzin - strona główna
Baner Będzin Portal Miejski
Logo Krus

Informacje KRUS

25
/
07
/
2019

Wysokość kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za 2019 rok.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4 lipca 2019 roku. (M.P z 2019 r. poz. 697) roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego za 2019 rok od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 3454 złotych.

Inne informacje:

 • Nowy ogólnopolski konkurs filmowy dla uczniów szkół rolniczych - „Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie”

  Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Aleksandra Hadzik, zaprasza młodzież szkół rolniczych do udziału w Konkursie, dotyczącym wdrażanej przez Kasę międzynarodowej kampanii „Strategia Wizji Zero” w rolnictwie.
  Konkurs, objął Patronatem Honorowym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski. Będzie trwał przez cały pierwszy miesiąc szkolnej nauki czyli od 1 do 30 września 2019 r. Zadanie konkursowe będzie polegało na wykonaniu krótkiego 2-minutowego filmu, który będzie nawiązywał do 7 Złotych Zasad „Wizji Zero” – międzynarodowej kampanii społecznej, która ma na celu minimalizowanie ryzyka wypadku przy pracy w sektorze rolniczym.

 • Uczy i bawi w wakacje: kurs e-learningowy dla dzieci

  KRUS przygotował wakacyjny kurs e-learningowy dla dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, w nowoczesnej formie przybliżający najmłodszym mieszkańcom wsi zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczący prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia.
  https://prewencja.krus.gov.pl/

 • Trwa konkurs dla dziennikarzy

  Do końca roku 2019 trwa XXV konkurs pod hasłem „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”, na publikacje poświęcone bezpieczeństwu pracy rolników i osób w gospodarstwie rolnym. Skierowany jest do dziennikarzy, którzy w środkach masowego przekazu opublikują w 2019 roku materiały popularyzujące wiedzę o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach. Zadaniem konkursu ma być oddziaływanie na poprawę warunków bezpieczeństwa pracy rolników i ich rodzin poprzez upowszechnianie w mediach wiedzy o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy. Na laureatów czekają nagrody finansowe.

 • Zmiana numerów telefonów do Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie oraz Placówki Terenowej w Kłobucku

  Centrala telefoniczna OR KRUS w Częstochowie – 343 788 511, sekretariat – 343 788 510.
  Informacja telefoniczna:

  • ubezpieczenia - 343 788 584
  • emerytalno-rentowa - 343 788 551
  • rehabilitacja i prewencja - 343 788 519
  • orzecznictwo lekarskie - 343 788 571

  E-mail: czestochowa@krus.gov.pl

  Zmianie ulegną także numery telefonów w Placówce Terenowej w Kłobucku.
  Informacja telefoniczna:

  • ubezpieczenia - 343 109 111
  • emerytalno-rentowa - 343 109 117
  • rehabilitacja i prewencja oraz orzecznictwo lekarskie - 343 109 112

  E-mail: klobuck@krus.gov.pl

 • 30 lipca upływa termin uregulowania należnych składek na ubezpieczenie, wysokość składek w KRUS w III kwartale:

  Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w III kwartale 2019 r. wynosi 42 zł miesięcznie. Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 14 zł miesięcznie.
  Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w III kwartale 2019 r. stanowić będzie 10% obowiązującej w czerwcu br. emerytury podstawowej (938,97), tj. 94 zł.
  Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

  • 12% emerytury podstawowej, tj. 113 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
  • 24% emerytury podstawowej, tj. 225 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
  • 36% emerytury podstawowej, tj. 338 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
  • 48% emerytury podstawowej, tj. 451 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.


  Kasa przypomina, że ustawowy termin uregulowania należnych składek za:

  • rolników, małżonków i domowników za III kwartał 2019 r. upływa z dniem 31 lipca 2019 r.,
  • pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.

Szczegóły na stronie internetowej KRUS https://www.krus.gov.pl/

Wyślij link mailem
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót
 • Wypowiedz się