Baner podziemia
Baner Będzin - strona główna
logo
Śmietnisko w lesie

Nieustacjący problem powstawania dzikich wysypisk

13
/
09
/
2019

W tym roku gmina Będzin zlikwidowała już 25 dzikich wysypisk śmieci. Odpady podrzucane są do lasów, rowów, na pola oraz w parkach. Najczęściej podrzucane są meble, opony samochodowe, sprzęt AGD/RTV, gruz budowlany.

Odpady te są wyrzucane, mimo iż mieszkańcy mogą oddawać je bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczącego się przy ul. Paryskiej 11 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.

Walka z dzikimi wysypiskami pochłania znaczne środki finansowe. Pomimo ich likwidacji oraz bieżącego sprzątania, śmieci wciąż znajdują się w miejscach, w których nie powinny.

Apelujemy do mieszkańców Będzina, aby zgłaszali przypadki podrzucania odpadów w miejsca do tego celu nie przeznaczone, zapisywali numery rejestracyjne pojazdów, co może ułatwić schwytanie sprawców takiego procederu. Problem ten można rozwiązać jedynie przy udziale mieszkańców.

Osobom, którym zostanie udowodnione podrzucanie odpadów grozi m.in. postępowanie karne i administracyjne, gdyż stanowi to wykroczenie, za które kodeks wykroczeń przewiduje kary nagany, grzywny lub aresztu.

Brak możliwości wyegzekwowania usunięcia odpadów od „sprawcy” zanieczyszczenia przerzuca tym samym koszty na gminę. W takiej zaś sytuacji, finansową odpowiedzialność związaną z usunięciem odpadów ponoszą podatnicy.

Problemem są również wystawiane przez mieszkańców odpady, które nie są odbierane u "źródła" przez firmę m.in. odpady elektryczne i elektroniczne oraz sanitariaty. Koszt utylizacji takich odpadów również spada na podatników.

Nieporządek powodują również odpady, które wystawiane są niezgodnie z harmonogramem i zalegają czasem tygodniami na chodnikach czy pasach zieleni.

Dbajmy wspólnie o porządek naszego miasta. Jest ono naszą wizytówką!

Wyślij link mailem
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót
  • Wypowiedz się