Baner Będzin - strona główna
logo
Logo Będzin z wykrzyknikiem

Kompleksowe kontrole nieruchomości

02
/
12
/
2019

Począwszy od miesiąca grudnia rozpoczną się kompleksowe kontrole nieruchomości pod względem utrzymania czystości i porządku.

Straż Miejska wraz z pracownikami urzędu sprawdzą:

  • czy nieruchomość wyposażona jest w pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych,
  • czy nieruchomość podłączona jest do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, nieruchomość wyposażona jest w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych,
  • czy gromadzenie nieczystości ciekłych odbywa się w zbiornikach bezodpływowych,
  • czy mieszkańcy nieruchomości zbierają w sposób selektywny powstałe odpady komunalne,
  • czy mieszkaniec posiada umowę z przedsiębiorstwem zajmującym się wywozem nieczystości ciekłych oraz czy posiada rachunki za regularne opróżnianie urządzeń,
  • instalację spalania paliw stałych.
Wyślij link mailem
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót
  • Wypowiedz się