Baner podziemia
Baner Będzin - strona główna
logo

Informacje o opłatach w marcu i kwietniu br. w żłobkach, przedszkolach i szkołach

25
/
03
/
2020

Informacja dla rodziców dzieci w żłobkach prowadzonych przez miasto Będzin.

W związku z zamknięciem żłobków z powodu zagrożenia epidemicznego, a tym samym brakiem możliwości wykonania w pełni umowy na świadczenie usług opiekuńczych i edukacyjnych w placówkach prowadzonych przez miasto Będzin, rodzice dzieci otrzymają zwrot części tzw. opłaty stałej za okres od 12 do 31 marca br.

Zwrot kwoty obliczonej proporcjonalnie do liczby dni zamknięcia żłobka nastąpi na podane przez rodzica konto bankowe, a w przypadku braku konta zostanie uwzględniony w najbliższym możliwym okresie rozliczeniowym.

Żłobek dokona także rozliczenia wpłat za posiłki w marcu br., uwzględniając zamknięcie placówki w okresie od 12 do 31 marca 2020 r. oraz inne nieobecności dzieci. Kwoty nadpłacone zostaną zwrócone rodzicom na podane przez rodzica konto bankowe, a w przypadku braku konta uwzględnione w najbliższym możliwym okresie rozliczeniowym.

Opłaty za kwiecień dotyczące żywienia dziecka w żłobku miejskim lub oddziale żłobkowym w Przedszkolu Miejskim nr 13 będzie można uregulować w pierwszych trzech dniach od rozpoczęcia świadczenia przez żłobek usług, tj. od dnia wznowienia działalności. Rozwiązanie powyższe będzie możliwe w sytuacji powrotu dzieci do żłobka w kwietniu.

W przypadku wznowienia działalności żłobka w drugiej połowie kwietnia br. wysokość tzw. opłaty stałej za usługę opieki nad dzieckiem zostanie ustalona z uwzględnieniem faktycznej liczby dni, w których będzie funkcjonowała placówka. Kwotę tę będzie można uregulować w pierwszych trzech dniach od rozpoczęcia świadczenia przez żłobek usług, tj. od dnia wznowienia działalności.


Informacja dla rodziców dzieci w przedszkolach prowadzonych przez miasto Będzin.

Przedszkole dokona rozliczenia wpłat za posiłki i dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu w marcu br., uwzględniając zawieszenie zajęć w okresie od 12 do 31 marca 2020 r. oraz inne nieobecności dzieci. Kwoty nadpłacone zostaną zwrócone rodzicom na podane przez rodzica konto bankowe, a w przypadku braku konta uwzględnione w najbliższym możliwym okresie rozliczeniowym.

Opłaty za kwiecień dotyczące żywienia i zadeklarowanych dodatkowych godzin pobytu dziecka w przedszkolu będzie można uregulować w pierwszych trzech dniach od rozpoczęcia świadczenia przez przedszkole usług opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych, tj. od dnia wznowienia działalności. Rozwiązanie powyższe będzie możliwe w sytuacji powrotu dzieci do przedszkola w kwietniu.


Informacja dla rodziców uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Będzin.

Szkoła dokona rozliczenia wpłat za posiłki w marcu br., uwzględniając zawieszenie zajęć w okresie od 12 do 31 marca 2020 r. oraz inne nieobecności dzieci. Kwoty nadpłacone zostaną zwrócone rodzicom na podane przez rodzica konto bankowe, a w przypadku braku konta uwzględnione w najbliższym okresie rozliczeniowym.

Opłaty za kwiecień dotyczące żywienia dziecka w szkole będzie można uregulować w pierwszych trzech dniach od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, tj. od dnia wznowienia działalności. Rozwiązanie powyższe będzie możliwe w sytuacji powrotu uczniów do szkół w kwietniu.


Informacja dla rodziców dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Będzin.

Szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym dokona rozliczenia wpłat za posiłki i dodatkowe godziny pobytu dziecka w oddziale w marcu br., uwzględniając zawieszenie zajęć w okresie od 12 do 31 marca 2020 r. oraz inne nieobecności dzieci. Kwoty nadpłacone zostaną zwrócone rodzicom na podane przez rodzica konto bankowe, a w przypadku braku konta uwzględnione w najbliższym możliwym okresie rozliczeniowym.

Opłaty za kwiecień dotyczące żywienia i zadeklarowanych dodatkowych godzin pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym będzie można uregulować w pierwszych trzech dniach od rozpoczęcia świadczenia przez oddział usług opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych, tj. od dnia wznowienia działalności. Rozwiązanie powyższe będzie możliwe w sytuacji powrotu dzieci do oddziału przedszkolnego w kwietniu.

Wyślij link mailem
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót
  • Wypowiedz się