Baner podziemia
Baner Będzin - strona główna
logo
Rysujące dzieci

Informacja o szkołach i przedszkolach!

15
/
05
/
2020

Od 11 maja br. w Będzinie funkcjonują przedszkola miejskie i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na razie frekwencja jest bardzo niska i wynosi około 5%. Dziękujemy rodzicom za zrozumienie i przypominamy, że zagrożenie epidemiczne jeszcze nie minęło. Rodzice w dalszym ciągu mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego proponowanego przez ZUS.

Dla dzieci, których rodzice muszą wrócić do pracy, zorganizowano opiekę z zachowaniem najwyższych środków bezpieczeństwa zgodnych z zaleceniami sanepidu oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dzieci przebywają w kilkuosobowych grupach, zapewniono im minimalną przestrzeń do wypoczynku i zabawy wynoszącą 4 m2 na jedno dziecko.

Będzińskie żłobki pozostają zamknięte do 22 maja. Po konsultacjach dyrektorów z rodzicami, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo maluchów, wydłużono zawieszenie pracy placówek.

0d 18 maja br., za zgodą rodziców, istnieje możliwość skorzystania na terenie przedszkola lub szkoły z indywidualnych zajęć rewalidacyjnych dla dzieci i uczniów posiadających wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Będzinie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przywrócono także możliwość organizacji bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Ponadto – zgodnie z decyzją rządu – możliwe będą zajęcia pozaszkolne prowadzone w określonym przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwo Zdrowia reżimie sanitarnym przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Będzinie w zamkniętych obiektach sportowych w placówkach oświatowych.

We wszystkich prowadzonych przez Miasto Będzin szkołach podstawowych kontynuowane jest zdalne kształcenie. Przygotowujemy się do organizacji od 25 maja br. zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III, uwzględniając zalecenia GIZ, MZ i MEN.

Rodziców i opiekunów zachęcamy do dalszej współpracy ze szkołami i przedszkolami, do przestrzegania rygorów sanitarnych. Dzięki temu ograniczona zostanie możliwość zarażenia koronawirusem, ale też zrealizowane będą cele kształcenia.

Wyślij link mailem
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót
  • Wypowiedz się