Baner zamek nocą
Baner Będzin - strona główna
logo
Zdjęcie przedstawiające kobietę z dziewczynką i chłopcem

Otwarcie żłobków miejskich

03
/
06
/
2020

Żłobki prowadzone przez miasto Będzin wznowiły działalność od 1 czerwca 2020 roku. Przyjmowanie dzieci będzie prowadzone na zasadach określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W sytuacji gdy zapotrzebowanie na opiekę żłobkową będzie większe niż liczba dzieci możliwa do przyjęcia w danej placówce, pierwszeństwo w przyjęciu będą miały dzieci obojga pracujących rodziców, z których przynajmniej jeden jest pracownikiem służby zdrowia, służb mundurowych, pracownikiem handlu i produkcji realizującym zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W następnej kolejności przyjmowane będą dzieci obydwojga pracujących lub pracujących rodziców samotnie wychowujących dziecko, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem.

Miejskie placówki opieki nad dziećmi do lat 3 zostały przygotowane do funkcjonowania w nowym reżimie sanitarnym, wszyscy pracownicy zostali bezpośrednio przed otwarciem żłobków zbadani na obecność koronawirusa.

Najważniejsze jest bezpieczeństwo dzieci i personelu, ponieważ na terenie kraju wciąż mamy do czynienia z sytuacją epidemiczną. Samorząd zapewnił maluchom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu, w każdej placówce dyrektorzy przygotowali odpowiednie procedury bezpieczeństwa w oparciu o rekomendacje i wytyczne GIS.

Prosimy rodziców o zapoznanie się z obowiązującymi w żłobku procedurami sanitarnymi dotyczącymi stanu epidemii, wypełnienie odpowiednich oświadczeń oraz uzgodnienie miejsca dla dziecka z dyrektorem żłobka.

Rodzice, których dzieci nie skorzystają z opieki żłobka w czerwcu br., będą mogli skorzystać z planowanego przez rząd przedłużenia do 28 czerwca br. prawa do zasiłku opiekuńczego oraz wystąpić do dyrektora żłobka z wnioskiem o umorzenie tzw. opłaty stałej.

Wyślij link mailem
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót
  • Wypowiedz się