Baner Będzin - strona główna
logo
Pusta sala lekcyjna

Funkcjonowanie szkół podstawowych i przedszkoli w listopadzie 2020 roku

06
/
11
/
2020

Zdalne nauczanie w szkołach podstawowych.

W związku ze stanem epidemii i wzrastającym zagrożeniem zarażenia się koronawirusem – decyzją rządu – od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, do 29 listopada br. przedłużono zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych).

Oznacza to, że uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Będzin do 29 listopada 2020 roku będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły jest zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).

Zajęcia stacjonarne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach

Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych pozostaje bez zmian.

Aktualne przepisy dają możliwość zawieszenia funkcjonowania przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, jeżeli występują przesłanki zagrażające życiu i bezpieczeństwu uczniów.

Opieka w świetlicach szkolnych oraz praca nauczycieli

Od poniedziałku, 9 listopada do dnia 29 listopada 2020 roku szkoły podstawowe – na życzenie rodziców – mogą zorganizować zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej dla uczniów klas I-III, których rodzice są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą lub realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. O potrzebie skorzystania z tej formy opieki rodzic powinien poinformować dyrektora szkoły w dniu poprzedzającym udział dziecka w zajęciach świetlicowych.

Konsultacje dla ósmoklasistów

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół podstawowych mogą umożliwić uczniom klas ósmych udział – na terenie szkoły – w konsultacjach indywidualnych lub grupowych z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu.

Olimpiady, turnieje i konkursy

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych możliwe jest przeprowadzenie olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły. Zawody te są kierowane do wąskiej grupy wybitnie uzdolnionej młodzieży, dlatego też nie ma zagrożenia przebywania w jednym momencie w szkole dużej grupy uczniów. Da to szansę tym uczniom na rozwijanie ich potencjału i szczególnych umiejętności związanych z danym konkursem, turniejem lub olimpiadą.

Wyślij link mailem
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót
  • Wypowiedz się