Baner podziemia
Baner Będzin - strona główna
Baner Będzin Portal Miejski

Sytuacja w oświacie w świetle planowanego strajku nauczycieli

09
/
04
/
2019

Drodzy Rodzice i Opiekunowie dzieci uczęszczających do będzińskich szkół i przedszkoli,

z zaniepokojeniem obserwuję aktualną sytuację w oświacie. Nie jestem zwolennikiem strajków w szkołach i przedszkolach, ale rozumiem determinację pracowników oświaty, ich oczekiwania poprawy sytuacji materialnej. Mam też świadomość ewentualnych kosztów dla rodziców i opiekunów dzieci przedszkolnych i uczniów szkół.

Nauczyciele – podobnie jak inne grupy zawodowe – mają prawo do strajku w celu poprawy warunków pracy i uzyskania godnego wynagrodzenia. Samorząd nie ma podstaw do przeszkadzania w prowadzeniu przez nauczycielskie związki zawodowe, zgodnie z prawem, sporu zbiorowego.

Miasto Będzin – podobnie jak wszystkie inne jednostki samorządu terytorialnego w Polsce – nie jest stroną tego sporu. Mając jednakże świadomość, że skutki ewentualnego strajku dotkną najmłodszych mieszkańców naszego miasta, podjąłem szereg działań mających na celu ich zminimalizowanie.

Wszyscy dyrektorzy będzińskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów otrzymali informację dotyczącą kwestii związanych z akcją strajkową, zwłaszcza w zakresie odpowiedzialności i obowiązków, jakie leżą po stronie dyrektora szkoły czy przedszkola.

W przypadku, gdy dyrektor placówki uzna, że nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa podopiecznym w czasie akcji strajkowej, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie rodziców.

Jestem w kontakcie z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego – głównego organizatora protestu w naszym mieście. W zależności od informacji otrzymywanych ze strony związkowej, będziemy reagować i podejmować stosowne działania. Już teraz przygotowujemy alternatywne formy opieki dla dzieci, m.in. ofertę dopołudniowych zajęć w miejskich placówkach kultury i sportu.

O bieżącej sytuacji i kolejnych decyzjach będziemy wspólnie z dyrektorami informować Państwa, m.in. poprzez stronę internetową Urzędu Miejskiego, ale też strony internetowe i tablice ogłoszeń w szkołach i przedszkolach.

W przypadku ewentualnego odwołania zajęć pracujący rodzice – jak informuje ZUS – mają możliwość wystąpienia do pracodawcy o wypłatę zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on bowiem nie tylko wtedy, gdy dziecko zachoruje, ale także w sytuacji, gdy przedszkole lub szkoła są zamknięte. Dotyczy to dzieci w wieku do 8 lat.

Szanowni Państwo, wyrażam nadzieję, że współpraca i wyrozumiałość pomogą sprostać wyzwaniom, które staną przed nami w tym szczególnym czasie.

Kryzysowa sytuacja w oświacie dla Rządu Rzeczpospolitej Polskiej jest, niestety, okazją do ataku na jednostki samorządu terytorialnego. Ubolewam nad tym, że do tej pory rządzący naszym państwem nie podjęli odpowiedzialnej rozmowy z samorządami o wyzwaniach, które przed nami wspólnie stoją. Rząd próbuje koszty przerzucić na barki samorządów. Od wielu lat dotykają nas problemy niewystarczającego finansowania zadań oświatowych z budżetu państwa. Subwencja oświatowa nie pokrywa nawet podstawowych kosztów funkcjonowania szkół, nie wystarcza na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników. Dodatkowo – od momentu wprowadzenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian w systemie edukacji – znacząco wzrastają bieżące koszty utrzymania placówek. Już obecnie Miasto Będzin do realizacji wszystkich zadań oświatowych dopłaca ponad 60%, a do zadań objętych subwencją w 2019 roku dopłata ta wynosi 38% i może, niestety wzrosnąć.

Dobre wychowanie i wykształcenie młodych ludzi jest jedną z najważniejszych spraw dla większości mieszkańców naszego miasta. Rzeczywisty wysiłek, aby zapewnić dzieciom i młodzieży dobrą edukację buduje zapewne zaufanie i szacunek do lokalnych władz. Niewątpliwie społeczność lokalna ma prawo oczekiwać takiej lokalnej polityki oświatowej, która służyć będzie rozwojowi młodych ludzi. W realizacji tych ambitnych celów musimy mieć odpowiednie wsparcie ze strony rządu. Niestety, konsekwencją nieodpowiedzialnej polityki państwa w zakresie finansowania oświaty jest ograniczenie możliwości rozwojowych gmin i powiatów, wstrzymanie inwestycji służących lokalnej społeczności, ograniczenie ambitnych celów prorozwojowych.

Prezydent Miasta Będzina
Łukasz Komoniewski

Będzin, 5 kwietnia 2019 roku

Wyślij link mailem
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót
  • Wypowiedz się