Baner podziemia
Baner Będzin - strona główna
logo

Wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

25
/
02
/
2021

Rodzice/prawni opiekunowie zainteresowani przyjęciem dziecka na rok szkolny 2021/2022 do prowadzonej przez miasto Będzin placówki wychowania przedszkolnego powinni w terminie od 1 do 31 marca 2021 roku złożyć w wybranym przedszkolu lub szkole z oddziałami przedszkolnymi wniosek o przyjęcie dziecka.

Wniosek należy złożyć tylko w placówce pierwszego wyboru. Do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Będzina.

Przyjęcie dziecka do wybranej placówki zależy od liczby wolnych miejsc.

Opis alternatywny tabeli

Tabelam informująca o ilości wolnych miejsc w poszczególnych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w Będzinie

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym uwzględnia się kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe oraz kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria te są zawarte w uchwale Nr XXIX/233/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do prowadzonych przez Miasto Będzin przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach.

Rekrutacja do niepublicznych przedszkoli działających na terenie Będzina odbywa się na zasadach ustalonych przez organy prowadzące te placówki.

Wyślij link mailem
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót
  • Wypowiedz się