Baner podziemia
Baner Będzin - strona główna
logo

Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Będzin przy ulicach: Placu 3 Maja 8, Placu 3 Maja 11, ul. Stanisława Małachowskiego 13, ul. Stanisława Małachowskiego 19 i ul. Krasickiego 8

Logotypy: Fundusze Europejskie. Infrastruktura i Środowisko, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska. Fundusz Spójności

Projekt obejmuje termomodernizację 5 budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Będzinie, przy ul. Krasickiego 8, Pl. 3 Maja 8 i 11 oraz ul. Małąchowskiego 13 i 19.

Zakres projektu obejmuje następujące prace:

 • w budynku przy ul. Krasickiego 8:
  • docieplenie ścian zewnętrznych
  • docieplenie ścian zewnętrznych w przejeździe
  • docieplenie ścian zewnętrznych piwnic
  • docieplenie stropu nad przejazdem
  • docieplenie dachu
  • wymianę okien piwnic, poddasza i klatki schodowej oraz częściowe zamurowanie okien klatki schodowej
 • w budynku przy Pl. 3 Maja 8:
  • docieplenie części ścian zewnętrznych
  • docieplenie części ścian zewnętrznych piwnic
  • docieplenie stropu poddasza
  • docieplenie dachu
  • wymianę okien poddasza, piwnic, klatki schodowej oraz drzwi piwnicznych
 • w budynku przy Pl. 3 Maja 11:
  • docieplenie części ścian zewnętrznych
  • docieplenie części ścian zewnętrznych piwnic
  • docieplenie stropu poddasza
  • wymianę okien poddasza i piwnic
 • w budynku przy ul. Małachowskiego 13:
  • docieplenie części ścian zewnętrznych
  • docieplenie części ścian zewnętrznych piwnic
  • docieplenie stropu tarasu
  • docieplenie stropu poddasza
  • wymianę okien poddasza i klatki schodowej oraz drzwi klatki schodowej
 • w budynku przy ul. Małachowskiego 19:
  • docieplenie części ścian zewnętrznych
  • docieplenie części ścian zewnętrznych piwnic
  • docieplenie stropu nad przejazdem
  • docieplenie stropu poddasza
  • wymianę okien poddasza oraz drzwi klatki schodowej i piwnicznych

Celem zadania jest zmniejszenie kosztów ogrzewania, a także zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z pieców węglowych i zakładu energetycznego oraz poprawa komfortu cieplnego w mieszkaniach i zwiększenie estetyki 5 budynków mieszkalnych w Będzinie.

Realizacja inwestycji pozwoli na zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła, a tym samym spalanego paliwa w piecach kaflowych i elektrociepłowni. Przyczyni się to w sposób bezpośredni do ograniczenia emisji takich związków jak pył, tlenek i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, benzo-a-piren, czy tlenki azotu.

Planowane przedsięwzięcie, polegające na renowacji istniejących budynków mieszkalnych, będzie elementem wsparcia efektywności energetycznej i przejścia na gospodarkę niskoemisyjną.

Efektem inwestycji będzie zmniejszenie zużycia energii cieplnej, a tym samym zmniejszenie zużycia paliw kopalnych. W oczywisty sposób przełoży się to bezpośrednio na takie aspekty jak: racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi i ograniczenie presji na środowisko. Ponadto, dojdzie do podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz uwzględnienia aspektów środowiskowych w zarządzaniu.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 094 055,87 zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Strukturalnego i Inwestycyjnego to 85% wydatków kwalifikowalnych czyli 1 483 320,71 zł.


Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Urząd Miasta Będzin jako beneficjent projektu pn.: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Będzin przy ulicach: Placu 3 Maja 8, Placu 3 Maja 11, ul. Stanisława Małachowskiego 13, ul. Stanisława Małachowskiego 19 i ul. Krasickiego 8”, informuje, że Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem:

adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

lub

strony internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Logotypy: Fundusze Europejskie. Infrastruktura i Środowisko, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska. Fundusz Spójności

Wyślij link mailem
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót
 • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner COVID-19 Bieżące informacje - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Budżet Obywatelski - głosowanie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Powszechny Spis Rolny 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna