Baner Będzin - strona główna
Baner Będzin Portal Miejski

Stypendium Miasta Będzina

O stypendium Miasta Będzina mogą ubiegać się najzdolniejsi młodzi mieszkańcy Będzina, będący uczniami szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentami wyższych uczelni. Zasady przyznawania stypendium określa szczegółowo uchwała Nr XXXVIII/388/20013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Miasta Będzina dla najzdolniejszych uczniów i studentów”.

Prawo zgłaszania kandydatów do stypendium przysługuje: dyrektorom placówek oświatowych, dyrektorom placówek kultury i sportu, rektorom lub dziekanom szkół wyższych, zainteresowanym studentom lub pełnoletnim uczniom, rodzicom lub opiekunom prawnym.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są przez Kancelarię Urzędu Miejskiego w Będzinie w przypadku uczniów do 30 września, a studentów – do 5 października i dotyczą osiągnięć w poprzedzającym zgłoszenie roku szkolnym lub akademickim.

Wnioskodawca powinien wypełnić formularz dostępny w dwóch wersjach (za osiągnięcia naukowe i artystyczne oraz za osiągnięcia sportowe) w Wydziale Oświaty oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Będzinie. Szczegółowych informacji w sprawie stypendium udziela Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Będzinie: tel. 32-267-91-21 lub 32-267-92-10; pokój 215 (II piętro); e-mail: edukacja@um.bedzin.pl

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

  • poświadczone przez szkołę lub uczelnię (placówkę kulturalną lub sportową) – za zgodność z oryginałem – kserokopie dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia kandydata w danym roku szkolnym lub akademickim,
  • w przypadku absolwentów szkół gimnazjalnych – zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej o kontynuacji przez ucznia nauki,
  • w przypadku absolwentów szkół ponadgimnazjalnych – zaświadczenie z uczelni wyższej o przyjęciu na pierwszy semestr studiów,
  • w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia – zaświadczenie o przyjęciu na studia drugiego stopnia,
  • w przypadku niepełnosprawnych sportowców – potwierdzoną przez szkołę lub uczelnię – za zgodność z oryginałem – kopię orzeczenia o niepełnosprawności.

Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Linki:

Wyślij link mailem
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót
  • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Platforma Konsultacyjna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin