Baner podziemia
Baner Będzin - strona główna
logo
SP 11 - kliknięcie spowoduje wyświetlenie się powiększenia

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11

W dniu 3 sierpnia została zawarta przez Miasto Będzin umowa z Ministerstwem Środowiska, pełniącym funkcję Operatora Programu dla Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”, w imieniu którego działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie Projektu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11 w Będzinie” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 do kwoty 1 169 572,01 PLN.

Dlaczego projekt jest potrzebny?

Główną przyczyną, z której wynika potrzeba realizacji zadania pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11 w Będzinie", jest potrzeba poprawy stanu powietrza. Będzin zlokalizowany jest na terenie województwa śląskiego, gdzie wciąż wykazywane jest większe, niż w innych obszarach kraju, skażenie powietrza. Zanieczyszczenie to jest szczególnie niebezpieczne, gdyż nie da się go ograniczyć do określonego obszaru. Słabe zabezpieczenie budynku SP 11 w Będzinie przed utratą energii cieplnej powoduje większe spalanie nośników energii przez dostawcę i przyczynia się do degradacji środowiska. Równie istotnym problemem, który jest konsekwencją zanieczyszczenia powietrza, są problemy zdrowotne mieszkańców. Z "Analizy istotnych problemów zdrowotnych mieszkańców Powiatu Będzińskiego" wynika, że w 2010 roku na 100 tys. mieszkańców przyczyną 311 zgonów był nowotwór; na poziomie województwa było to 270,8 przypadków. Powodem skłaniającym do realizacji inwestycji są również względy ekonomiczne. Budynek nie spełnia współczesnych norm przez co naraża środowisko i budżet gminy na straty. Wykonanie projektu zgodnie z założoną technologią i materiałami zapewni długotrwały efekt redukcji zanieczyszczeń powietrza.

Co jest celem projektu?

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej nr 11 w Będzinie, przy ul. Wł. Broniewskiego 12. Cele pośrednie projektu można podzielić na trzy kategorie: ekologiczne, społeczne i ekonomiczne.

Cele ekologiczne:

 • zahamowanie procesu degradacji środowiska,
 • zmniejszenie emisji gazów do atmosfery,
 • zachowanie istniejących wartości środowiska i krajobrazu Będzina.

Cele społeczne:

 • podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez obniżenie emisji gazów do atmosfery,
 • podniesienie komfortu pracy uczniów i nauczycieli SP nr 11.

Cele ekonomiczne:

 • obniżenie kosztów zużycia energii.

Co zostanie osiągnięte dzięki realizacji projektu?

Głównym rezultatem realizacji projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w SP nr 11 oraz poprawa sprawności energetycznej elementów budynku, zarówno poprzez ocieplenie przegród zewnętrznych, jak i wymianę instalacji grzewczych i wentylacji. Za realizacją projektu przemawiają bezpośrednie rezultaty projektu. Przeprowadzenie działań termomodernizacyjnych przyczyni się do redukcji emisji CO₂ do atmosfery o 401,77 Mg rocznie.

W jaki sposób?

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11 w Będzinie obejmuje:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych,
 • ocieplenie stropodachu,
 • przebudowę instalacji c.o.,
 • budowę instalacji wentylacji mechanicznej,
 • wymianę źródeł światła na energooszczędne.

Zaprojektowano wymianę instalacji centralnego ogrzewania z wymuszonym obiegiem pompowym. Grzejniki wyposażone będą, m. in. w zawory i głowice termoststyczne. Przewody rozprowadzające z piwnicy oraz prowadzone pod stropem parteru będą zaizolowane cieplnie. Zaprojektowano kompaktowy węzeł cieplny zasilający instalację centralnego ogrzewania oraz modernizcję centrali wentylacyjnej sali gimnastycznej.

Kto jest beneficjentem?

Głównymi beneficjentami projektu jest społeczność szkolna - uczniowie, nauczyciele, personel. Dzięki przeprowadzonej termomodernizacji polepszą się warunki nauczania, natomast znacznie obniżą koszty ogólne ponoszone przez szkołę. W ten sposób zaoszczędzone środki mogą zostać wykorzystane na zakup pomocy naukowych lub przeznaczone na inne przedsięwzięcia termoizolacyjne. Pośrednimi beneficjentami będą mieszkańcy miasta zamieszkujący teren, na którym znajduje się szkoła. Najważniejszą dla nich korzyścią wynikającą z realizacji projektu będzie czystsze powietrze. Zmiany wprowadzone dzięki inwestycji zaspokoją potrzeby współczesnych pokoleń, dadzą równe szanse korzystania z jego pozytywnych efektów wszystkim grupom społecznym, a jednocześnie nie naruszą możliwości rozwojowych pokoleń przyszłych.

W zakresie ochrony środowiska i energii odnawialnej został uruchomiony Program Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii, w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania do termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.

Wyślij link mailem
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót
 • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner COVID-19 Bieżące informacje - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ochrona powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ostrzeżenia meteorologiczne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna