Baner zamek nocą
Baner Będzin - strona główna
logo
azbest - kliknięcie spowoduje wyświetlenie się powiększenia

Miejski program usuwania azbestu

W dniu 19 grudnia 2012 r. Rada Miejska Będzina uchwaliła „Miejski Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Będzina”.

Celem niniejszego Programu jest spowodowanie działań mających na celu oczyszczenie naszego miasta z tego niebezpiecznego surowca w określonym horyzoncie czasowym.

Zakres opracowania obejmuje m.in. prawne aspekty postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, obowiązki właścicieli, zarządców lub użytkowników nieruchomości w zakresie bezpiecznego użytkowania azbestu, jak również inwentaryzację i określenie ilości wyrobów azbestowych.

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono, iż na terenie miasta Będzina występuje jeszcze ponad 3000 ton wyrobów azbestowych, z czego prawie 153 tony znajdują się na terenie nieruchomości należących do osób fizycznych.


Aktualizacja gminnego programu usuwania azbestu

aktualizacja programu usuwani azbestu

Celem przedmiotowego programu jest spowodowanie działań związanych z oczyszczeniem terenu miasta Będzina z azbestu, tj. wyrobów budowlanych zawierających azbest, jak również pozostałych wyrobów zawierających azbest i odpadów azbestowych w określonym horyzoncie czasowym.

Zakres obejmuje prawne aspekty postepowania z wyrobami budowalnymi i odpadami zawierjącymi azbest, właściwości azbestu i zastosowanie wyrobów budowlanych zawierjących azbest, zagrożenia dla ludzi wynikające z obecności azbestu w środowisku, zakres zadań gminy wynikający z "Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032", skale ilości i rodzaju wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Będzin, inwentaryzację oraz określenie ilości wyrobów i odpadów zawierających azbest, kierunki działań organizacyjnych i finansowych, harmonogram realizacji programu oraz zarządzanie programem.

Wyślij link mailem
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót
  • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna