Baner podziemia
Baner Będzin - strona główna
logo

Ogłoszenie wyników konkursu na prowadzenie kampanii edukacyjnej

na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  z dnia 24 kwietnia 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Będzina Nr LV/534/2014 z dnia 22 października 2014 roku w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”

Prezydent Miasta Będzina podaje do publicznej wiadomości, iż na konkurs z zakresu ochrony i promocji zdrowia na 2015 rok ,,Prowadzenie kampanii edukacyjnej wśród mieszkańców Będzina, poświęconej  promocji i ochronie zdrowia”, wpłynęła jedna oferta.

Oferta przedłożona przez Będzińskie Stowarzyszenie Amazonek spełnia wszystkie wymagane kryteria i warunki ujęte w ogłoszeniu o konkursie, Komisja Konkursowa pozytywnie oceniła ofertę.

Realizatorem powyższego zadania będzie Będzińskie Stowarzyszenie Amazonek. Kwota udzielonej dotacji to 3 000 złotych.

Wyślij link mailem
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót
  • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna