Przejdź do Treści
Baner podziemia
Baner Będzin - strona główna
Baner Będzin Portal Miejski

Rekrutacja do przedszkoli

Nabór do prowadzonych przez miasto przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019.

Kryteria naboru:

Do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze miasta Będzina.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami uwzględnia się kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria te są zawarte w uchwale Nr XXIX/233/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do prowadzonych przez Miasto Będzin przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego:

Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka, które aktualnie korzysta z usług publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w terminie od 22 lutego do 28 lutego 2018 roku. Dzieci te mają ustawowo zagwarantowane miejsce i tym samym nie mogą brać udziału w rekrutacji.

Wypełnienie wniosku zgodnego z obowiązującym wzorem:

 • wpisać dane osobowe dziecka i rodziców/prawnych opiekunów,
 • wybrać maksymalnie 3 placówki wychowania przedszkolnego prowadzone przez miasto Będzin,
 • utworzyć listę preferencji – ustalić kolejność placówek, zaczynając od tej, której wybór jest najważniejszy, placówka ta będzie nazywana placówką pierwszego wyboru,
 • zaznaczyć kryteria, które dziecko spełnia,
 • złożyć w wybranej placówce wychowania przedszkolnego wniosek wraz z ewentualnymi załącznikami (oświadczeniami) potwierdzającymi wskazane kryteria.

Wybór przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole:  

 • do rekrutacji w terminie od 1 do 30 marca 2018 roku przystępują tylko dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Będzina,
 • do rekrutacji na wolne miejsce w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole prowadzonym przez miasto Będzin przystępują dzieci 6-letnie (rocznik 2012), 5-letnie (rocznik 2013), 4-letnie (rocznik 2014) oraz 3-letnie (rocznik 2015).
 • rodzic/prawny opiekun dokonuje wyboru zgodnie ze swoimi preferencjami, zaczynając od przedszkola, którego wybór jest najważniejszy (placówka pierwszego wyboru),
 • kwalifikowanie odbywa się do wskazanego przedszkola, na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych,
 • liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w danym przedszkolu jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku.

Uwagi:

W przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może ubiegać się o miejsce w Przedszkolu Miejskim nr 5 z odziałem specjalnym, w Przedszkolu Miejskim nr 6 z oddziałami integracyjnymi lub w Szkole Podstawowej nr 11 z oddziałem przedszkolnym integracyjnym.

Ważne terminy:

Złożenie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

od 22 do 28 lutego 2018 r.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

od 1 do 30 marca 2018 r.

Termin postępowania uzupełniającego

od 7 do 11 maja 2018 r.


Dokumenty do pobrania:

 1. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole - pdf, doc
 2. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole - pdf, doc
 3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka - pdf, doc
 4. Oświadczenie o wielodzietności rodziny - pdf, doc
 5. Oświadczenie o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej obojga rodziców (prawnych opiekunów), lub samotnego rodzica - pdf, doc
 6. Oświadczenie wnioskodawcy o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danego przedszkola lub szkoły z oddziałem przedszkolnym - pdf, doc
Wyślij link mailem
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót
 • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Platforma Konsultacyjna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Inwestycyjny Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będzińskie szkoły górą
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner W zgodzie z naturą - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna