Baner podziemia
Baner Będzin - strona główna
logo

Ogłoszenie wyników konkursu na dotacje - kultura (2016)

Na podstawie art. 11 ust.1 pkt 1, art. 13 ust.1 i art. 15 ust. 2h ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  z dnia 24 kwietnia 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami)  oraz w związku z uchwałą Nr XIII/93/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 października 2015 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok” i uchwałą Nr XVI/130/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/93/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 października 2015 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok” Prezydent Miasta Będzina podaje do publicznej wiadomości, iż na konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Będzin w dziedzinie kultury w 2016 r., na który przewidziano kwotę dotacji w wysokości 35.000 złotych wpłynęło 10 ofert. Z uwagi na uchybienia odrzucono w pierwszym etapie postępowania konkursowego 2 oferty, które nie zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej, tj.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Fundacja Atena Arte

Koncert rozpoczynający cykl imprez kulturalnych w Będzinie pod nazwą: „Atena Arte zaprasza”. Pierwszy koncert pn. „Wieczór Francuski”

Fundacja Aktywna Strona Kultury Latawiec

Kulturalnie Zdrowy Będzin

W związku z powyższym, 8 ofert zostało poddanych zaopiniowaniu przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Prezydenta Miasta Będzina Nr 0050.21.2015 z dnia 19 stycznia 2016 r. Biorąc pod uwagę opinię i propozycję Komisji Konkursowej postanawiam wesprzeć finansowo następujące zadania:

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota dotacji przyznanej z budżetu miasta

Towarzystwo Przyjaciół Będzina

Koncert „Dziękuję Ci Mamo”

3.000 zł

Stowarzyszenie Filary Kultury

Henryk Sienkiewicz (Litwos) 1946-1916

5.000 zł

Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „Łagisza”

Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego wśród mieszkańców gminy Będzin ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Łagisza

7.500 zł

Fundacja Warsztat Wiedzy

Tak zaczęła się Polska...” - cykl spotkań z historią i muzyką upamiętniających 1050 rocznicę Chrztu Polski

2.000 zł

Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego

Warsztaty Artystyczne 2016

1.000 zł

Fundacja Pro Salute

Organizacja uroczystości z okazji 25-lecia działalności Fundacji Pro Salute w Będzinie

---------------

Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Zamku Będzin

XIII Turniej Rycerski na Zamku Królewskim w Będzinie

13.500 zł

Towarzystwo Przyjaciół Grodźca

Grodziec Info.” - społeczno-kulturalny miesięcznik

3.000 zł

Wyślij link mailem
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót
  • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna