Baner podziemia
Baner Będzin - strona główna
logo
informacja - kliknięcie spowoduje wyświetlenie się powiększenia

Ogłoszenie wyników konkursu na dotacje - sport (2016)

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami) oraz uchwałą Nr XIII/93/2015 Rady Miejskiego Będzina z dnia 28 października 2015 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok” Prezydent Miasta Będzina podaje do publicznej wiadomości. Na konkurs ofert dot. wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Będzina w dziedzinie kultury fizycznej w 2016 roku, na który przewidziano kwotę dotacji w wysokości 30.000,00 zł, wpłynęło 11 ofert. Komisja Konkursowa w drodze postępowania konkursowego uznała, że 8 ofert spełniło warunki i kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie oraz zostały pozytywnie ocenione natomiast 3 oferty zostały odrzucone z powodu niedopełnienia wymagań formalnych.

W związku z powyższym postanowiono wesprzeć finansowo następujące zadania:

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków

Klub Sportowy Orient

Organizacja całorocznego cyklu zajęć sportowych z taekwondo i kickboxingu dla młodzieży oraz ogólnorozwojowych zajęć dla dzieci z elementami sportów walki z terenu miasta Będzina, udział w zawodach i turniejach

4.000,00 zł

Koło PZW nr 1 Będzin

Organizowanie zawodów wędkarskich.

2.000,00 zł

Centrum Sportu i Rekreacji Agatsu

Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży sekcji sportowej CSIR Agatsu oraz aktywne formy spędzania czasu wraz z rodzicami poprzez zorganizowanie obozu sportowo-rekreacyjnego w okresie letnim dla dzieci i młodzieży miasta Będzina.

5.000,00 zł

Stowarzyszenie Bądź z Nami

Dzień godności osoby niepełnosprawnej – piąte zawody sportowe – turniej piłki nożnej.

2.000,00 zł

Koło PZW nr 85 KWK Paryż Ksawera

Upowszechnianie sportu wędkarskiego poprzez organizowanie zawodów wędkarskich.

3.000,00 zł

Fundacja Rozwoju Turystyki Asiatica

Bezpieczny trekking.

1.000,00 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca Extreme

Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Miasta Będzina.

2.500,00 zł

Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „Łagisza”

Przygotowanie i udział w rozgrywkach Mistrzowskich Klasy „A” ŚZPN w roku 2016

5.000,00 zł

Wyślij link mailem
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót
  • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna