Baner podziemia
Baner Będzin - strona główna
logo
informacja - kliknięcie spowoduje wyświetlenie się powiększenia

Wyniki konkursu na zorganizowanie letniego wypoczynku socjoterapeutycznego

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  z dnia 24 kwietnia 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 239) oraz w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Będzina Nr XIII/93/2015 z dnia 28 października 2015 roku w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”, zmienioną uchwałą Rady Miejskiej Będzina Nr XVI/130/2016  z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Będzina Nr XIII/93/2015 z dnia 28 października 2015 roku w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”

Prezydent Miasta Będzina podaje do publicznej wiadomości, iż na konkurs z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na 2016 rok pn. ,,Zorganizowanie letniego wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci ze środowisk dotkniętych alkoholizmem”, wpłynęły dwie oferty:

  • Caritasu Diecezji Sosnowieckiej, która spełniała  wszystkie wymagane kryteria i warunki ujęte w ogłoszeniu o konkursie. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 0050.188.2016 z dnia 7 kwietnia 2016 roku pozytywnie zaopiniowała powyższą ofertę,
  • Fundacji Rozwoju i Promocji Bieszczad, która nie spełniała wymogów formalnych i została odrzucona.

Realizatorem zadania „Zorganizowanie letniego wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci ze środowisk dotkniętych alkoholizmem” będzie Caritas Diecezji Sosnowieckiej, który na realizację zadania otrzyma dotację w wysokości 153 000 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące  złotych) z przeznaczeniem na zorganizowanie wypoczynku dla 130 uczniów, w tym: 70 ze szkół podstawowych, 30 ze szkół gimnazjalnych oraz 30 podopiecznych Miejskiej Świetlicy Środowiskowej w Będzinie.

Wyślij link mailem
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót
  • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna