Baner podziemia
Baner Będzin - strona główna
logo
informacja - kliknięcie spowoduje wyświetlenie się powiększenia
Załączniki:

Wyniki konkursu na wsparcie realizacji zadania "Organizacja uprawiania sportu przez podmioty, które w 2016 r. osiągnęły wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym poprzez awans do wyższych klas rozgrywkowych

Zarządzenie Nr 0050.377.2016 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19.09.2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania pn. „Organizacja uprawiania sportu przez podmioty, które w 2016 r. osiągnęły wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym poprzez awans do wyższych klas rozgrywkowych".

Na podstawie § 9 Uchwały Nr XXVIII/281/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 października 2012 roku w spawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2012 r. poz. 5017)

zarządzam:

§ 1

1. Dokonać wyboru i przedstawić wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 0050.360.2016 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 26.08.2019 r.

2. Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym, wraz z kwotami dotacji stanowi ogłoszenie wyników konkursu będące załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

w Biuletynie Informacji Publicznej,

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Będzinie,

na stronie internetowej miasta Będzina www.bedzin.pl.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), a także zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/281/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 października 2012 roku w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2012 r. poz. 5017), Prezydent Miasta Będzina podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert.

Na konkurs ofert dot. wsparcia realizacji zadania „Organizacja uprawiania sportu przez podmioty, które w 2016 r. osiągnęły wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym poprzez awans do wyższych klas rozgrywkowych", na który przewidziano kwotę dotacji w wysokości 14.500,00 zł, wpłynęła 1 oferta. Komisja Konkursowa w drodze postępowania konkursowego uznała, że oferta spełniła warunki i kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie oraz została pozytywnie oceniona.

W związku z powyższym postanowiono wesprzeć finansowo następujące zadanie:

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków

Stowarzyszenie Kulturalno – Sportowe Łagisza

Udział w rozgrywkach Mistrzowskich Ligi Okręgowej ŚZPN w roku 2016

14.500,00

Wyślij link mailem
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót
  • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna