Baner podziemia
Baner Będzin - strona główna
logo

Ogłoszenie wyników konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Będzin w dziedzinie kultury w 2017 r.

Na podstawie art. 11 ust.1 pkt 1, art. 13 ust.1 i art. 15 ust. 2h ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  z dnia 24 kwietnia 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późniejszymi zmianami)  oraz w związku z uchwałą Nr XXVI/194/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 października 2016 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok” Prezydent Miasta Będzina podaje do publicznej wiadomości, iż na konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Będzin w dziedzinie kultury w 2017 r., na który przewidziano kwotę dotacji w wysokości 40.000 złotych wpłynęło 10 ofert, które zostały poddane zaopiniowaniu przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Prezydenta Miasta Będzina Nr 0050.6.2017 z dnia 5.01.2017 r.

Biorąc pod uwagę opinię i propozycję Komisji Konkursowej postanawiono wesprzeć finansowo następujące zadania:

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota dotacji przyznanej z budżetu miasta

Fundacja Semibrevis

Koncert „Muzyka Europy Jagiellonów”

-------------

Fundacja im. Jana Dormana

Warsztaty artystyczne – tworzenie spektaklu teatralnego z wykorzystaniem działań twórczych Jana Dormana

-------------

Fundacja im. Jana Dormana

Opracowanie, druk publikacji opartej na materiałach archiwalnych „Jan Dorman – pedagog teatru”

6.400 zł

Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego

Warsztaty Artystyczne 2017

1.500 zł

Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego

III Międzynarodowy Zagłębiowski Festiwal Sztuki Art Passion Festival

1.000 zł

Towarzystwo Przyjaciół Będzina

Koncert „Dziękuję Ci Mamo”

------------

Towarzystwo Przyjaciół Grodźca

Grodziec Info. społeczno-kulturalny informator

6.600 zł

Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Zamku Będzin

XIV Turniej Rycerski na Zamku Królewskim w Będzinie

16.500 zł

Stowarzyszenie Filary Kultury

Joseph Conrad – Korzeniowski: życie i twórczość

-----------

Stowarzyszenie Kulturalno Sportowe „Łagisza”

Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego wśród mieszkańców gminy Będzin ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Łagisza

8.000 złWyślij link mailem
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót
  • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna