Baner podziemia
Baner Będzin - strona główna
logo
Załączniki:

Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Będzin w dziedzinie kultury w 2018 r.

W otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Będzin w dziedzinie kultury w 2018 r., na który przewidziano kwotę dotacji w wysokości 40.000 złotych uczestniczyło 8 podmiotów, które złożyły łącznie 8 ofert.

Oferty zostały poddane zaopiniowaniu przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Prezydenta Miasta Będzina Nr 0050.62.2018 z dnia 15.02.2018 r.

Biorąc pod uwagę opinię i propozycję Komisji Konkursowej postanawiam wesprzeć finansowo następujące zadania:

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

Towarzystwo Przyjaciół Grodźca

Grodziec Info. społeczno-kulturalny informator

6.000 zł

Fundacja im. Jana Dormana

Jan Dorman w Będzinie - cykl spotkań związanych z 660-leciem miasta Będzina

3.000 zł

Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego

III Międzynarodowy Zagłębiowski Festiwal Sztuki "Art Passion"

4.000 zł

Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Zamku Będzin

XIV Turniej Rycerski na Zamku Królewskim

w Będzinie

14.600 zł

Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe "Łagisza"

Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego wśród mieszkańców gminy Będzin ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Łagisza w 660. rocznicę nadania praw miejskich dla Będzina

8.000 zł

Stowarzyszenie Filary Kultury

660 lat spotkań historii, kultury i tradycji Będzina

3.500 zł

Stowarzyszenie Artystów Spectrum

IV Zagłębiowski Festiwal Organowy

900 zł

Fundacja Element Kultury

Produkcja i wystawienie spektaklu "Samotny zachód" w Teatrze Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie

------------------------Wyślij link mailem
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót
  • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna