Baner podziemia
Baner Będzin - strona główna
logo

Wyniki konkursu dot. wsparcia zadań w dziedzinie kultury fizycznej w 2019 roku

Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Będzin w dziedzinie kultury fizycznej w 2019 roku.

na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. Z 2018 r. poz. 450 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Będzina Nr LVII/487/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”, Prezydent Miasta Będzina podaje do publicznej wiadomości. Na konkurs ofert dot. wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Będzina w dziedzinie kultury fizycznej w 2019 roku, na który przewidziano kwotę dotacji w wysokości 30.000,00 zł, wpłynęły 4 oferty. Komisja Konkursowa w drodze postępowania konkursowego uznała, że 4 oferty spełniły warunki i kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie oraz zostały pozytywnie ocenione.

W związku z powyższym postanowiono wesprzeć finansowo następujące zadania:

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków

Klub Sportowy Orient

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w taekwondo i kick boxing.

7.500,00 zł

MUKS Ksawera

Szkolenie dziewcząt w zakresie gry w mini piłkę siatkową, w siatkówkę plażową oraz uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez ŚZPS w Katowicach oraz zaprzyjaźnione kluby.

11.000,00 zł

Koło PZW nr 85 KWK Paryż Ksawera

Upowszechnianie sportu wędkarskiego poprzez organizowanie zawodów wędkarskich.

2.500,00 zł

Football Club Będzin

Upowszechnianie i rozwój piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży z gminy Będzin.

9.000,00 zł

Wyślij link mailem
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót
  • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna