Baner podziemia
Baner Będzin - strona główna
logo

Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacja zadań publicznych w dziedzinie kultury

W otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Będzin w dziedzinie kultury w 2019 r., na który przewidziano kwotę dotacji w wysokości 40.000 złotych uczestniczyły 4 podmioty, które złożyły łącznie 4 oferty.

Oferty zostały poddane zaopiniowaniu przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Prezydenta Miasta Będzina Nr 0050.20.2019 z dnia 18.01.2019 r.

Biorąc pod uwagę opinię i propozycję Komisji Konkursowej postanawiam wesprzeć finansowo następujące zadania:

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

Towarzystwo Przyjaciół Grodźca

Grodziec Info. społeczno-kulturalny informator

6.600 zł

Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego

Jubileuszowe Interdyscyplinarne Warsztaty Artystyczne 2019

4.200 zł

Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Zamku Będzin

XVI Turniej Rycerski na Zamku Królewskim

w Będzinie

29.200 zł

Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe "Łagisza"

Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego wśród mieszkańców gminy Będzin ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Łagisza

----------------------Wyślij link mailem
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót
  • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna