Baner podziemia
Baner Będzin - strona główna
logo

Organizacja przyjęć interesantów Urzędu Miejskiego

22
/
10
/
2020

Uprzejmie informujemy, iż Urząd Miejski w Będzinie prowadzi bezpośrednią obsługę mieszkańców wyłącznie w zakresie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, w tym w szczególności spraw z zakresu:

 1. rejestracji stanu cywilnego,
 2. ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 3. pomocy społecznej,
 4. świadczenia usług komunalnych,
 5. administracji architektoniczno-budowlanej,
 6. ochrony środowiska,
 7. korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej wydanej na podstawie Ustawy Prawo wodne.

Poza wymienionymi zadaniami Urząd Miejski w Będzinie wykonuje zadania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, w tym zakresie podstawowymi formami kontaktu z Urzędem Miejskim w Będzinie są:

 • poczta elektroniczna/ePuap/fax,
 • telefon,
 • forma pisemna – za pośrednictwem operatora pocztowego,
 • osobista wizyta w siedzibie Urzędu - w sprawie innej niż opisana powyżej, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty.

Do budynku Urzędu będzie można wejść pojedynczo, wejściem głównym tj. od strony ul. 11 Listopada 20.

Osoba wchodząca na teren Urzędu powinna mieć założoną maseczkę ochronną (lub w inny sposób mieć zakryte usta i nos), przejść procedurę pomiaru temperatury przez pracownika Urzędu oraz zdezynfekować ręce płynem antybakteryjnym zapewnianym przez Urząd. Następnie zostanie odprowadzona lub skierowana przez pracownika Urzędu do właściwej komórki organizacyjnej.

Budynek Urzędu należy opuścić niezwłocznie po załatwieniu sprawy.

Pracownicy obsługujący bezpośrednio mieszkańców winni mieć założone maseczki ochronne lub przyłbice oraz rękawiczki jednorazowe.

Informujemy, iż przy wejściu do budynku Urzędu wystawiona jest tymczasowa skrzynka podawcza, do której mieszkańcy mogą składać dokumenty dotyczące prowadzonych przez Urząd spraw. Istnieje również możliwość pobrania/wypełnienia druków urzędowych.

Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Będzinie pozostają bez zmian.

Numery kontaktowe do wydziałów Urzędu Miejskiego w Będzinie:

 • Biuro Zarządzania Kryzysowego / 267-92-49
 • Biuro Rady Miejskiej / 267-91-84
 • Biuro Zamówień Publicznych  / 267-92-38
 • Urząd Stanu Cywilnego / 267-92-04 / 267-92-48
 • Wydział Organizacyjny / 267-92-25 / 267-92-28 / 267-91-12
 • Wydział Gospodarki Mieszkaniowej  / 267-92-29 / 267-91-60
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami / 267-91-50 / 267-92-13
 • WKB  – Referat Podatków i Windykacji / 267-91-45 / 267-92-12

 • Referat Gospodarki Odpadami / 267-91-20 / 267-92-06
 • Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej / 67-91-15 / 267-91-49 / 267-91-98
 • Wydział Oświaty  / 267-92-10 / 267-91-76
 • Biuro Ochrony Informacji Niejawnych / 267-92-08
 • Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej / 267-91-32 / 267-91-29
 • Wydział Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej / 267-92-46 / 267-91-28
 • Działalność Gospodarcza / 267-91-66
 • Wydział Inwestycji / 267-91-64 / 267-92-03
 • Wydział Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Ewidencji Ludności / 267-91-25 / 267-92-33
 • Straż Miejska / 710-46-86 / 710-46-90

Powyższe zasady zostały wprowadzone w nawiązaniu do regulacji prawnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 roku, poz. 697).


Od 1 lutego kasa urzędu będzie czynna!

Dla przypomnienia podajemy numery kont, na które należy dokonywać wpłat za poszczególne rodzaje należności:

DOCHODY POZOSTAŁE – 89 1050 1142 1000 0023 0073 8404

 • UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
 • OPŁATA PRZEKSZTAŁCENIOWA
 • DZIERŻAWA
 • ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
 • KONCESJA ALKOHOLOWA
 • MANDATY
 • SPRZEDAŻ LOKALI UŻYTKOWYCH I NIERUCHOMOŚCI
 • OPŁATA ZA ŚLUBY W PLENERZE
 • ZEZWOLENIE NA TAXI

ZADANIA ZLECONE – 93 1050 1142 1000 0023 0073 7265

 • OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE DANYCH ADRESOWYCH

DEPOZYTY 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087

 • WADIA
 • ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA ROBÓT

PODATKI 79 1050 1142 1000 0023 0073 7711

 • PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
 • OPŁATA ZA PSA
 • PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

PODATKI OD NIERUCHOMOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH WINNY BYĆ  DOKONYWANE NA INDYWIDUALNE KONTA BANKOWE, KTÓRE SĄ WSKAZANE W DECYZJACH WYMIAROWYCH !!!

OPŁATA SKARBOWA 56 1050 1142 1000 0023 1332 6106

 • OPŁATA ZA ZAŚWIADCZENIA
 • OPŁATY ZA USŁUGI URZĘDU STANU CYWILNEGO
 • OPŁATA ZA FORMULARZ WIELOJĘZYCZNY

ODPADY KOMUNALNE - 20 1050 1142 1000 0023 5314 4575

OPŁATY ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH WINNY BYĆ DOKONYWANE NA INDYWIDUALNE KONTA , KTÓRE WSKAZANE BYŁY W ZAWIADOMIENIU O NADANIU TAKIEGO NUMERU KONTA BANKOWEGO !!!

WSZYSTKIE INFORMACJE ZWIĄZANE Z DOKONYWANIEM OPŁAT MOŻNA UZYSKAĆ POD NUMEREM TELEFONICZNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W BĘDZINIE: 32 267 91 41 do 46

LUB W POSZCZEGÓLNYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH URZĘDU

 • REFERACIE FINANSOWYM – 32 267-91-10
 • REFERACIE PODATKÓW I WINDYKACJI – 32 267-91-45
 • REFERACIE GOSPODARKI ODPADAMI – 32 267-92-06
 • URZĘDZIE STANU CYWILNEGO - 32 267-91-30

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

Opis alternatywny plakatu

Plakat informujący o organizacji obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Będzinie

Wyślij link mailem
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót
 • Wypowiedz się