Baner podziemia
Baner Będzin - strona główna
logo

Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny Rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin

Logotypy: Fundusze Europejskie. Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląski., Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Przedmiotem projektu była rewitalizacja terenu o powierzchni 1,4 ha, przylegającego do koryta rzeki Czarnej Przemszy w centrum Będzina. Nieużytkowany obecnie teren został zagospodarowany na cele społeczne, rekreacyjno-wypoczynkowe, tak aby mogły z niego korzystać wszystkie osoby zamieszkujące obszar rewitalizacji Śródmieście oraz szerzej wszyscy mieszkańcy Będzina.

Zakres projektu obejmuje następujące elementy:

 • plażę piaszczystą o powierzchni 2 052 m2 z częścią wypoczynkową oraz sportową - boiskiem do siatkówki plażowej;
 • plażę trawiastą o powierzchni 1 395 m2;
 • nasypy ziemne o nawierzchni trawiastej o powierzchni 709 m2;
 • pagórki o nawierzchni syntetycznej na podkładzie betonowym o powierzchni 125 m2;
 • elementy małej architektury (betonowe siedziska);
 • okrągłą fontannę działającą w obiegu zamkniętym o całkowitej powierzchni zagospodarowania 87 m2;
 • oświetlenie parkowe - latarnie wysokie.

Celem bezpośrednim projektu jest aktywizacja społeczności lokalnej oraz poprawa jakości życia na obszarze rewitalizacji.

Cele pośrednie i efekty projektu to m.in.:

 • wykorzystanie dużego potencjału, jaki posiadają objęte projektem tereny nad Czarną Przemszą w centrum Będzina;
 • powstanie ogólnodostępnej, społecznie użytecznej przestrzeni publicznej o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej oraz integracyjnej;
 • przeciwdziałanie zjawiskom bierności zawodowej, ubóstwa i wykluczenia społecznego poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego dla mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz organizację na zrewitalizowanym obszarze zajęć z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej;
 • stworzenie obszaru rekreacji i wypoczynku dla rodzin z dziećmi, młodzieży, seniorów oraz pozostałych grup społecznych i mieszkańców obszaru rewitalizacji;
 • większa integracja społeczna mieszkańców Śródmieścia Będzina poprzez możliwość organizowania na zrewitalizowanym terenie działań animacyjnych (edukacyjnych, sportowo-ruchowych, kulturalnych);
 • poprawa jakości życia mieszkańców miasta;
 • polepszenie wizerunku miasta.

Całkowita wartość projektu to 1 045.525,63 zł z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 95% wydatków kwalifikowalnych czyli 993.249,34 zł.

Wyślij link mailem
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót
 • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner COVID-19 Bieżące informacje - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Program Wsparcia Młodych Przedsiębiorców - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ochrona powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ostrzeżenia meteorologiczne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Przewodnik Turysty - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zadania dofinansowane z budżetu państwa - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna