Baner Będzin - strona główna
logo

Centrum Usług Senioralnych w Będzinie

Zestawienie logotypów: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Ślaskie, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Projekt „Centrum Usług Senioralnych w Będzinie - wsparcie organizacji usług opiekuńczych na poziomie lokalnym”. uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WSL 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych w Będzinie poprzez utworzenie Centrum Usług Senioralnych w ramach, którego dostępne będą dwie usługi społeczne tj. Dzienny Dom Pomocy (30 miejsc) oraz Klub Seniora (80 miejsc).

Realizacja projektu pozwoli na rozwinięcie działalności opiekuńczej w Będzinie poprzez funkcjonowanie Centrum Usług Senioralnych i objęcie usługami społecznymi 110 osób wykluczonych, bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie dodatkowych całodziennych usług opiekuńczych w ramach nowo utworzonego z dofinansowaniem środków EFRR Centrum Usług Senioralnych, na który składają się Dzienny Dom Pomocy oraz Klub Seniora. Projektem będą objęte osoby niesamodzielne, w tym niepełnosprawne, wymagające opieki lub zagospodarowania czasu wolnego, które do tej pory nie korzystały z takiej formy wsparcia oferowanego przez MOPS.

Zakres projektu obejmuje następujące zadania:

 1. Wyposażenie Dziennego Domu Pomocy m.in. w drabinki gimnastyczne, rowerek stacjonarny do ćwiczeń, orbitrek, materace do ćwiczeń, stół do terapii, urządzenia AGD, sprzęt RTV, pomoce dydaktyczne, akcesoria kuchenne i łazienkowe.
 2. Bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w ramach, którego będą ponoszone koszty związane z utrzymaniem i wyżywieniem podopiecznych, a także zostanie zapewniona usługa dowozu oraz zakup podstawowych artykułów higieny osobistej, środków czystości, artykułów spożywczych, a także zakup pomocy do prowadzenia zajęć.
 3. Zajęcia terapeutyczne i organizacja czasu wolnego w DDP - w ramach zadania podopieczni DDP będą mogli skorzystać z zajęć: arteterapii, choreoterapii, ergoterapii, socjoterapii, kinezyterapii, kulturoterapii (warsztaty teatralne), psychoterapii, zajęć komputerowych, a także wyjazdów i wyjść integracyjnych poza DDP.
 4. Wyposażenie Klubu Seniora w m.in. sprzęt komputerowy dla Uczestników/Uczestniczek, sprzęt AGD, akcesoria kuchenne, akcesoria łazienkowe.
 5. Bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora, w ramach którego ponoszone będą koszty zatrudnienia 1 osoby na umowę o pracę (1 etat) oraz zakup podstawowych artykułów spożywczych.
 6. Organizacja czasu wolnego w Klubie Seniora - w ramach zadania prowadzone będą zajęcia służące zagospodarowaniu czasu wolnego seniorów (m.in. rozwijanie umiejętności i indywidualnych zainteresowań), zwiększeniu aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym, prowadzeniu działalności prozdrowotnej (m.in. edukacja zdrowotna, spotkania z lekarzami), kulturalnej (wyjścia do kina, czy teatru) i edukacyjnej (m.in. nauka obsługi komputera, korzystania z Internetu), poradnictwa psychologicznego, rodzinnego i prawnego (udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu m.in. prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów).

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.10.2018 r. do 30.09.2020 r. Całkowita wartość projektu wynosi 1 325 174,36 zł, dofinansowanie to 1 232 412,15 zł.

Wyślij link mailem
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót
 • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner COVID-19 Bieżące informacje - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Program Wsparcia Młodych Przedsiębiorców - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ochrona powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ostrzeżenia meteorologiczne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Przewodnik Turysty - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zadania dofinansowane z budżetu państwa - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna