Baner podziemia
Baner Będzin - strona główna
logo

Głosowanie - Budżet Obywatelski Miasta Będzina 2020

W dniach 1-12 października mieszkańcy Będzina będą mogli oddać swój głos na wybrany projekt zadania zgłoszonego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Będzina w 2021 roku.

Oto skrót najważniejszych zasad związanych z głosowaniem:

 1. Wyboru zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego dokonują mieszkańcy Będzina w głosowaniu tajnym.
 2. Głosowanie odbędzie się w dniach 1- 12 października 2020 r.
 3. Głosowanie odbywa się:
  • poprzez oddanie głosu drogą elektroniczną za pomocą interaktywnego formularza dostępnego za pośrednictwem sieci Internet w zakładce „budżet obywatelski” pod adresem www.bedzin.pl,
  • poprzez oddanie głosu w formie pisemnej na kartach do głosowania dostępnych w Urzędzie Miejskim w Będzinie w terminie 1-12 października 2020 r. w godzinach pracy Urzędu.
 4. Każdy mieszkaniec Będzina może głosować tylko raz i jest uprawniony do oddania jednego głosu.
 5. Formularz interaktywny lub kartę do głosowania udostępnia się osobie uprawnionej po uprzedniej weryfikacji prawa do udziału w głosowaniu.
 6. Weryfikacja odbywa się poprzez podanie danych osobowych oraz złożenie oświadczeń o:
  • zamieszkiwaniu na terenie Będzina,
  • zapoznaniu się i zaakceptowaniu treści uchwały Nr XLVI/407/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Będzina,
  • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z głosowaniem nad budżetem obywatelskim.
 7. Głos oddaje się poprzez postawienie znaku „x” w kratce obok wybranego zadania.
 8. Głos uważa się za nieważny, jeśli:
  • wybrano więcej niż jedno zadanie lub nie wybrano żadnego zadania,
  • głos został oddany w sposób inny niż określony w pkt. 7.

Wykaz projektów zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Będzina dopuszczonych do głosowania:

Opis alternatywny tabeli

Tabela_Wykaz projektów zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Będzina dopuszczonych do głosowania

Tabela_Wykaz projektów zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Będzina dopuszczonych do głosowania

Wyślij link mailem
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót
 • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner COVID-19 Bieżące informacje - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Program Wsparcia Młodych Przedsiębiorców - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ochrona powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ostrzeżenia meteorologiczne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Przewodnik Turysty - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zadania dofinansowane z budżetu państwa - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna