Baner podziemia
Baner Będzin - strona główna
logo

Razem łatwiej – wsparcie społeczności lokalnej dzielnicy Grodziec poprzez rozwinięcie działalności Klubu Integracji Społecznej

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie., Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Miasto Będzin informuje, iż uzyskało dofinansowanie na  realizację projektu pn. „Razem łatwiej – wsparcie społeczności lokalnej dzielnicy Grodziec poprzez rozwiniecie działalności Klubu Integracji Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX  „Włączenie społeczne” Działanie 9.1. „Aktywna integracja” Poddziałanie 9.1.5. „Programy aktywnej integracji osób grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs”.

Projekt będzie wdrażany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie

Całkowity koszt projektu – 303 711,09 zł
Kwota dofinansowania ze środków unijnych wynosi 258 154,42 zł, realizacja projektu planowana jest w okresie: 29.03.2021r. - 26.09.2022 r.

 Celem głównym projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z rewitalizowanego obszaru dzielnicy Grodziec w Będzinie. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 16 uczestników (9 kobiet i 7 mężczyzn), zagrożonych wykluczeniem społeczno – zawodowym.

Cel główny będzie realizowany poprzez zastosowanie usług aktywnej integracji, m.in. poprzez:

 • praca socjalna
 • zajęcia z psychologiem
 • warsztaty wizerunku i zdrowia
 • zajęcia z doradcą zawodowym
 • kursy i szkolenia
 • staże zawodowe

Uczestnikami/ Uczestniczkami zgodnie z założeniami mogą być osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

 • mieszkańcy Będzina w wieku aktywności zawodowej
 • osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia takim wsparciem, szczególne preferencje zostały przewidziane dla:
  • osób zamieszkujących obszar rewitalizacji, tj. dzielnicę Grodziec
  • osób, które ze względu na sytuację rodzinną wymagają wsparcia ze względu na status społeczny czy zawodowy
  • osób niepełnosprawnych
  • osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego

Chętnych do udziału w projekcie zapraszamy do kontaktu nr tel. (32) 296-21-54

Zainteresowanych projektem zapraszamy do odwiedzenia strony www.mops.bedzin.pl, gdzie będą umieszczone informacje dotyczące przedstawionego projektu lub do kontaktu telefonicznego (32) 296 - 21-45.

Wyślij link mailem
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót
 • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner COVID-19 Bieżące informacje - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Program Wsparcia Młodych Przedsiębiorców - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ochrona powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ostrzeżenia meteorologiczne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Przewodnik Turysty - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zadania dofinansowane z budżetu państwa - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna