Baner podziemia
Baner Będzin - strona główna
logo

Weź udział w Projekcie „Nowe kwalifikacje - nowe możliwości”

Logotypy: Fundusze Europejskie. Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny

Projekt „Nowe kwalifikacje - nowe możliwości!” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.4.Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), 7.4.2. Outplacement – konkurs.

Celem projektu jest nabycie kwalifikacji umożliwiających kontynuację lub podjęcie zatrudnienia (w tym samozatrudnienie) osób powyżej 30 roku życia z obszaru woj. śląskiego, będących pracownikami, którzy są zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub zwolnieni z przyczyn dot. zakładu pracy (w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu), ze szczególnym uwzględnieniem pracowników lub byłych pracowników jedn. org. spółek węglowych z terenu woj. śląskiego oraz przeds. z terenu woj. śląskiego z nimi kooperujących oraz osób odchodzących z rolnictwa.

Realizacja projektu: 01.01.2021 r. - 31.12.2022 r.

Projekt jest dostępny także dla osób powyżej 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach oraz osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu zapewniamy:

 • pomoc doradcy zawodowego,
 • pomoc psychologa,
 • wsparcie job-coachinga,
 • szkolenia zawodowe /IT/ miękkie,
 • stypendium szkoleniowe,
 • ubezpieczenie na czas szkolenia,
 • catering oraz zwrot kosztów dojazdu (tylko w przypadku zajęć stacjonarnych),
 • bezpłatne podejście do egzaminów,
 • zaświadczenia oraz certyfikaty po pozytywnym wyniku egzaminu,
 • pomoc pośrednika pracy w znalezieniu miejsca zatrudnienia/ płatnego stażu,
 • dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej w wysokości 23.050 zł. oraz wsparcie pomostowe przez rok: 2.600 zł. x 12 miesięcy (31.200 zł.).

Kryteria uczestnictwa

Do projektu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie poniższe kryteria:

 • osoba powyżej 30 roku życia (od dnia 30. urodzin),
 • mieszkająca na terenie województwa śląskiego,
 • zwolniona (6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu), zagrożona zwolnieniem lub przewidziana do zwolnienia z przyczyn zakładu pracy, odchodząca z rolnictwa.

Nie ponosisz żadnych kosztów udziału! Skorzystaj z darmowej pomocy! Rekrutacja trwa!

Kontakt dla osób zainteresowanych:

Projekt: „Nowe kwalifikacje - nowe możliwości!” tel. 570-166-075, mail: projekt@nowe-kwalifikacje.pl lub osobiście w Punkcie Informacyjnym przy ul. Mariackiej 1/22 w Katowicach.

Biuro projektu:

ul. Mariacka 1/22

Katowice 40-014

tel. 570 166 075

www.nowe-kwalifikacje.pl

Plakat informujący o projekcie „Nowe kwalifikacjen - nowe możliwości!"

Wyślij link mailem
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót
 • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner COVID-19 Bieżące informacje - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Program Wsparcia Młodych Przedsiębiorców - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ochrona powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ostrzeżenia meteorologiczne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Przewodnik Turysty - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zadania dofinansowane z budżetu państwa - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna