Baner podziemia
Baner Będzin - strona główna
logo

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia

Projekt subregionalny „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  (Uchwała Zarządu Województwa Nr 762/365/III/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r., Umowa UDA-RPSL.04.01.00-00-030/09-00).

Wydatki ogółem: 18 128 894,49 zł brutto w tym:

  • Wydatki kwalifikowane: 16 790 470,93 zł brutto
  • Wydatki niekwalifikowane: 1 338 423,56 zł brutto
  • Dofinansowanie UE (85 %): 14 271 900,29 zł brutto
  • Wkład własny: 3 856 994,20 zł brutto


Zadania zrealizowane w ramach projektu:

Remont i oświetlenie murów miejskich w rejonie ulic Modrzejowskiej i Zawale:

Przedsięwzięcie obejmowało wykonanie prac zabezpieczających i renowacyjnych zabytkowych XIV-wiecznych murów miejskich wraz z wykonaniem ich iluminacji. Mury miejskie zostały odbudowane pod nadzorem konserwatorskim i archeologicznym zgodnie z ich średniowiecznym przebiegiem, z kamienia o charakterystyce najbardziej zbliżonej do materiałów pierwotnie użytych do ich postawienia. Mają ponad 170 metrów długości, grubość do 120 cm oraz wysokość wraz  z krenelażem aż do 7 m w najwyższej partii, tuż przy górnej baszcie. Całość dopełnia iluminacja obiektu, dzięki której mury nabierają niezwykłej tajemniczości ukazując niewidoczne za dnia kształty.

Dodatkowo zagospodarowany został istniejący skwer znajdujący się na przedpolu murów poprzez wymianę nawierzchni alejek oraz wprowadzenie elementów małej architektury.

Wraz z odbudową wykonane zostały również inne prace – remont elewacji niektórych kamienic stojących w linii murów. Dzięki realizacji projektu udało się utworzyć w centrum miasta wyjątkowo atrakcyjną dzięki swej malowniczości przestrzeń miejską.

Zabezpieczenie i adaptacja dla celów kulturalnych podziemi będzińskich pod Wzgórzem Zamkowym:

W ramach zadania przeprowadzono zabezpieczenie metodami górniczymi podziemi będzińskich wydrążonych w masywie wzgórza zamkowego w okresie II wojny światowej z pierwotnym przeznaczeniem na schron przeciwlotniczy. Zabezpieczenie było etapem poprzedzającym adaptację pomieszczeń podziemi na cele kulturalne. W wyniku prac zabezpieczających i adaptacyjnych Miasto Będzin, a bezpośrednio Muzeum Zagłębia wzbogaciło się o cztery sale ekspozycyjne o wymiarach przybliżonych 6,0 x 10,3 m, 5,5 x 20m oraz dwie 5,5 x 10,3m, a także w sieć korytarzy o długości ok 250m, które także będę wykorzystane jako przestrzeń wystawowa.   Biorąc pod uwagę, że formacje skalne są często miejscem kolonizowanym przez nietoperze część podziemi wydzielono w ramach projektu jako strefę ich hibernacji.

Punkt widokowy przy Al. Kołłątaja wraz z zagospodarowaniem wejść do podziemi:

W ramach zadania wykonano portale wejściowe do podziemi będzińskich oraz zagospodarowano placu przed wejściami do podziemi będzińskich  od strony Al. Kołłątaja  poprzez wprowadzenie małej architektury oraz stosownego oświetlenia podnoszącego estetykę miejsca. Ponadto na linii traktu łączącego Wzgórze Zamkowe ze starym miastem  wykonano punkt widokowy wraz z balustradą i schodami terenowymi prowadzącymi na placyk przy wejściu do podziemi.

Rewaloryzacja Wzgórza Zamkowego wraz z zabezpieczeniem i odtworzeniem elementów zabytkowych:

W ramach zadania przeprowadzona została rewaloryzacja ukształtowanego na przełomie XIX i XX w oraz w okresie międzywojennym Parku na Wzgórzu (obszaru posiadającego szczególną wartość dla historii i kultury miasta), położonego w strefie zabytkowego układu urbanistycznego miasta Będzina.

Na wzgórzu zamkowym odtworzono i zabezpieczono zabytkowe obiekty; 3 półziemianki, średniowieczny wał obronny wraz ze ścieżką dydaktyczną, amfiteatr, ogródek jordanowski oraz 15 magicznych kręgów wzdłuż ścieżek i schodów terenowych. Przeprowadzono zmianę nawierzchni alejek parkowych z zachowaniem ich historycznego „dawnego” przebiegu oraz wprowadzono wysokiej jakości oświetlenie podkreślającego walory estetyczne parku.

Wyślij link mailem
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót
  • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner COVID-19 Bieżące informacje - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Program Wsparcia Młodych Przedsiębiorców - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ochrona powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ostrzeżenia meteorologiczne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Przewodnik Turysty - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zadania dofinansowane z budżetu państwa - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna