Baner podziemia
Baner Będzin - strona główna
logo

Zagłębiowski Park Linearny

Projekt pn. „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny Przemszy i Brynicy” uzyskał dofinansowanie  w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG.

W projekcie uczestniczyły gminy Będzin, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Sławków, Siewierz, Psary oraz organizacje pozarządowe z terenów tych miast.

Celem projektu było budowanie mechanizmów współpracy w zakresie wspólnego kształtowania przestrzeni publicznych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, podmiotami sektora gospodarczego oraz instytucjami naukowymi.

Dzięki pozyskanym środkom opracowane zostanąły dokumenty koncepcyjne i wykonawcze zagospodarowania terenów zielonych. Dotyczy to zagospodarowania terenów zielonych w tym parku Zielona w Dąbrowie, parku miejskiego i Egzotarium w Sosnowcu, obszarów Rozkówka, Małpi Gaj i Brzozowica w Będzinie, parku na Górze Siewierskiej w Psarach, terenu przy Zamku w Siewierzu, obszarów rekreacyjno-sportowych nad Białą Przemszą w Sławkowie. Swoje oczekiwania i opinie na ten temat, w czasie konsultacji społecznych, wyrazili mieszkańcy.


Zagłębiowski Park Linearny to wspólna inicjatywa miast położonych w dolinie rzek Przemszy i Brynicy. Celem projektu było wypracowanie w ramach konsultacji społecznych wizji zagospodarowania  przestrzeni publicznych.

Partnerstwo zostało zawiązane formalnie w 2013 umową partnerską, którą podpisali reprezentanci 7 jednostek samorządu terytorialnego: Dąbrowa Górnicza (Lider), Sosnowiec, Będzin, Psary, Sławków, Siewierz oraz powiat będziński. Sektor gospodarczy reprezentowała Zagłębiowska Izba Gospodarcza, naukowy Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej oraz organizacje pozarządowe, tj. Stowarzyszenie Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Sosnowcu, Stowarzyszenie Ziemia i My Centrum Edukacji Ekologicznej, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Miejski w Dąbrowie Górniczej, Speleoklub Dąbrowa Górnicza, Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Ekologiczno-Sportowych ODFRONTU, Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków „SOMA”, Stowarzyszenie Projekt Dorotka, Towarzystwo Przyjaciół Grodźca. Wsparcie przy realizacji było udzielone również przez Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej oraz Związek Miast Polskich.

Obszary objęte projektem w poszczególnych gminach:

 • park Zielona w Dąbrowie Górniczej,
 • park miejski z Egzotarium w Sosnowcu,
 • park Rozkówka, Małpi Gaj i Brzozowica w Będzinie,
 • tereny zielone w Siewierzu (przy średniowiecznym zamku oraz nad rzeką Przemszą),
 • tereny rekreacyjno-sportowe nad rzeką Białą Przemszą w Sławkowie,
 • park w Górze Siewierskiej w gminie Psary.

Celem projektu było wypracowanie w ramach konsultacji społecznych wizji zagospodarowania w/w przestrzeni publicznych. W pierwszym etapie, w czerwcu i na początku lipca, przeprowadzone zostały badania ankietowe wśród mieszkańców Zagłębia:
- Zapytano jak żyje się w Zagłębiu, w jaki sposób mieszkańcy korzystają z zielonych terenów i jak spędzają tam wolny czas oraz o to, co należałoby poprawić. Innymi słowy, zapytano, jakiego chcą Zagłębia. To pozwoliło nam zdiagnozować stan obecny i określić kierunki działania – mówi Katarzyna Jurczak.

Po tych badaniach został przeprowadzony cykl konsultacji społecznych z mieszkańcami poszczególnych gmin, gdzie mogli oni wypowiedzieć się na temat obszarów i zobaczyć wstępne koncepcje zagospodarowania terenów.

Powstał serwis internetowy www.parklinearny.pl poświęcony tematyce projektu, gdzie znajdują się wszystkie niezbędne informacje z nim związane oraz harmonogram konsultacji społecznych. Strona stanowi miejsce konsultacji zagospodarowania poszczególnych elementów Parku, a także wyrażania opinii. Na stronie zostały zamieszczone również ankiety internetowe, które dają możliwość głosowania mieszkańcom m.in. nad: projektami do realizacji, nazwami obiektów, najlepszymi z ich punktu widzenia rozwiązaniami przestrzennymi.

W siedzibach jednostek samorządu terytorialnego, partnerów oraz instytucjach, z którymi współpracują były dystrybuowane plakaty i ulotki informacyjno-promocyjne. Do dyspozycji zainteresowanych byli również pracownicy urzędów, zaangażowani w realizację projektu i posiadający wiedzę o poszczególnych etapach jego realizacji.

Konsultacje społeczne zostały zakończone w sierpniu, następnie na podstawie wypracowanych dokumentów strategicznych i zebranych opinii zostały stworzone warianty zagospodarowania poszczególnych przestrzeni publicznych.

Projekt w liczbach:

całkowita wartość: 2.685.375,00 zł
wartość kosztów kwalifikowanych: 2.685.375,00 zł
wartość dofinansowania: 2.282.568,75 zł

Poziom finansowania:
Środki EOG: 85,00%   
Budżety Gmin: 15,00%

Informacje o projekcie dostępne są na głównych serwisach internetowych poszczególnych Partnerów.

Projekt pn.: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy” w ramach wdrażanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programu Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i środków krajowych na lata 2009-2014.

Wyślij link mailem
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót
 • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner COVID-19 Bieżące informacje - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Program Wsparcia Młodych Przedsiębiorców - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ochrona powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ostrzeżenia meteorologiczne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Przewodnik Turysty - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zadania dofinansowane z budżetu państwa - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna