Baner podziemia
Baner Będzin - strona główna
logo

Nowa Strategia Rozwoju

Dnia 26 listopada 2012 roku w Teatrze Dzieci Zagłębia odbyła się XXIX sesja Rady Miejskiej Będzina, podczas której jednogłośnie przyjęto „Strategię Rozwoju Miasta Będzina” na lata 2012-2020.


Uroczystość swoją obecnością zaszczycili m.in.: Posłowie na Sejm RP: Beata Małecka-Libera, Waldemar Andzel, Prezydent Miasta Będzina - Łukasz Komoniewski, Starosta Będziński - Krzysztof Malczewski, a także Honorowi Obywatele Miasta Będzina: Zbigniew Zarzycki, Bogusław Fornalczyk oraz Sławomir Pietras.
Dokument Strategii przedstawiony został przez panią Dagmarę Bieńkowską, eksperta z Centrum Doradztwa Strategicznego z Krakowa, pełniącego rolę koordynatora i moderatora prac.
„Strategia Rozwoju Miasta Będzina” na lata 2012-2020 jest podstawowym narzędziem kształtowania polityki lokalnej. Realizacja założeń Strategii ma na celu wspieranie pozytywnych przemian oraz niwelowanie głównych barier rozwojowych miasta Będzina.


„Strategia Rozwoju Miasta Będzina” opiera się na trzech obszarach strategicznych (domenach):
DOMENA 1: DOBRE WARUNKI DO ŻYCIA MIESZKAŃCÓW BĘDZINA W BEZPIECZNYM I ZADBANYM MIEŚCIE
DOMENA 2: BĘDZIN PRZYJAZNĄ PRZESTRZENIĄ DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH
DOMENA 3: BĘDZIN CENTRUM KULTURALNO-HISTORYCZNYM ZAGŁĘBIA


Do każdej z domen przypisano cele strategiczne oraz zadania flagowe, czyli takie, które z punktu widzenia osób pracujących nad strategią, uznano za najważniejsze.
Realizacja „Strategii Rozwoju Miasta Będzina” będzie corocznie monitorowana. Dla poszczególnych jej celów określono mierniki, dzięki którym będzie można precyzyjnie określić, czy nasze miasto rozwija się w wyznaczonym kierunku.
Wierzymy, iż realizacja wyznaczonych kierunków rozwoju zaowocuje już w najbliższych latach przynosząc miastu i jego mieszkańcom wymierne efekty.
Na zakończenie Prezydent Miasta Będzina Łukasz Komoniewski wręczył podziękowania za zaangażowanie osobom, które aktywnie uczestniczyły w procesie tworzenia dokumentu.

Strategia Rozwoju Miasta Będzina na lata 2012-2020

Prognoza oddziaływania na środowisko

Wyślij link mailem
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót
  • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner COVID-19 Bieżące informacje - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Program Wsparcia Młodych Przedsiębiorców - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ochrona powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ostrzeżenia meteorologiczne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Przewodnik Turysty - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zadania dofinansowane z budżetu państwa - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna