Baner podziemia
Baner Będzin - strona główna
logo
ilustracja - kliknięcie spowoduje wyświetlenie się powiększenia
Załączniki:

Program Rewitalizacji dla Miasta Będzina

Tworzymy Program Rewitalizacji dla Miasta Będzina

Pragniemy poinformować, iż miasto Będzin rozpoczęło prace nad nowym „Programem Rewitalizacji dla Miasta Będzina”, który przygotowany i przeprowadzony zostanie przez ekspertów z firmy ART Strefa z Wrocławia.

Całość prac nad dokumentem zakłada zaangażowanie mieszkańców miasta Będzina oraz przedstawicieli szeregu środowisk lokalnych, w tym m.in.: sektorów edukacji, kultury, sportu, pomocy społecznej, zarządców nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców, a także reprezentantów organizacji III sektora.

Czym jest rewitalizacja?

Rewitalizacja jest to proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych, mający na celu wyprowadzenie terenu ze stanu kryzysowego i prowadzący do rozwoju, w tym do poprawy jakości życia lokalnej wspólnoty poprzez przywrócenie obszarowi utraconych funkcji lub też nadanie mu nowych funkcji.

Czym jest Program Rewitalizacji?

Program Rewitalizacji jest planem wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego. Działania zawarte w Programie Rewitalizacji będą służyły rozwiązaniu najistotniejszych problemów społecznych danego obszaru oraz towarzyszących im problemów w sferze gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz środowiskowej. Prowadzone działania będą miały charakter systemowy i posłużą rozwojowi społecznemu, gospodarczemu oraz przestrzennemu.

Mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych lub innych podmiotów zainteresowanych rozwojem obszaru rewitalizowanego będą mogli zgłosić propozycje własnych projektów do realizacji w ramach rewitalizacji.

Program Rewitalizacji zostanie poddany także konsultacjom społecznym, podczas których każda zainteresowana osoba będzie mogła zgłosić do niego uwagi. Udział społeczności lokalnej jest kluczowy dla opracowania i wdrożenia Programu Rewitalizacji, gdyż działania w nim zaplanowane mają służyć poprawie warunków życia i zwiększaniu aktywności gospodarczej mieszkańców miasta. Dlatego też już dziś serdecznie zapraszamy do zaangażowania się w dyskusję nad przyszłością naszego miasta.

Każdy głos, udzielony w tej ważnej dla Będzina debacie, jest dla nas niezwykle ważny.


Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Strategii i Rozwoju, tel. 32 267 91 37, 32 267 91 15, e-mail rozwoj@um.bedzin.pl

Wyślij link mailem
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót
  • Wypowiedz się

Strony w dziale - Program Rewitalizacji dla Miasta Będzina

Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner COVID-19 Bieżące informacje - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Program Wsparcia Młodych Przedsiębiorców - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ochrona powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ostrzeżenia meteorologiczne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Przewodnik Turysty - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zadania dofinansowane z budżetu państwa - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna