Baner podziemia
Baner Będzin - strona główna
logo

Przebudowa ul. Modrzejowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

logotypy

W ramach poddziałania 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową RPO WSL 2007-2013, Miasto Będzin pozyskało 100% dofinansowania wydatków kwalifikowanych dla zadania pn. "Przebudowa ul. Modrzejowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w kwocie 2 906 960,07 zł. Całkowita wartość projektu wyniosła 3 349 513,42 zł.

Projekt polegał na przebudowie ul. Modrzejowskiej w Będzinie od skrzyżowania z al. Kołłątaja do placu kolei warszawsko-wiedeńskiej o długości 775,00 m.b. Odcinek o długości 754 m.b. obejmuje koszty kwalifikowalne projektu z wyłączeniem kosztów związanych z budową i remontem parkingów oraz budową zjazdów. Zakres prac ujętych w przedmiotowym projekcie odnosił się w szczególności do: wymiany nawierzchni ulicy, korekty ukształtowania sytuacyjno-wysokościowego ulicy, korekty i/lub zabezpieczenia istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z przedmiotową inwestycją (sieci gazowe), przebudowy chodników, budowy miejsc postojowych przy jezdni i zatoki postojowej, przebudowy sieci oświetleniowej na całej długości ulicy, odwodnienia ulicy, ustanowienia i pełnienia nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi, zagospodarowania zielenią wraz z montażem elementów małej architektury oraz wykonanie docelowej organizacji ruchu.

Rzeczowy zakres prac inwestycyjnych został z powodzeniem zrealizowany w okresie od sierpnia 2012 do lutego 2014 roku.

Realizacja inwestycji przyczyniła się do poprawy stanu dróg gminnych na terenie Będzina, wpłynęła pozytywnie na stan bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz na komfort życia mieszkańców ulicy Modrzejowskiej.

Wyślij link mailem
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót
  • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner COVID-19 Bieżące informacje - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Program Wsparcia Młodych Przedsiębiorców - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ochrona powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ostrzeżenia meteorologiczne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Przewodnik Turysty - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zadania dofinansowane z budżetu państwa - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna