Baner podziemia
Baner Będzin - strona główna
logo

Żłobki

Miasto Będzin prowadzi 3 żłobki samorządowe oraz 1 oddział żłobkowy w Przedszkolu Miejskim nr 13:

 • Żłobek Miejski nr 3 przy ul. Sportowej (Śródmieście)

 • Oddział żłobkowy w Przedszkolu Miejskim nr 13 przy ul. Stanisława Skalskiego 4 (Osiedle Syberka)

W placówkach prowadzonych przez Miasto Będzin znajduje się 205 miejsc dla dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia.

Żłobki samorządowe są placówkami, w których realizowane są funkcje: opiekuńcza, wychowawcza oraz edukacyjna, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Podstawowymi dokumentami regulującymi funkcjonowanie żłobków samorządowych są statuty – nadane im w drodze uchwały Rady Miejskiej Będzina:

 1. Uchwała Nr XII/113/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 1 w Będzinie – jednostki organizacyjnej miasta Będzina,
 2. Uchwała Nr XXIV/260/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 2 w Będzinie – jednostki organizacyjnej miasta Będzina,
 3. Uchwała Nr XXIII/177/2020 Rady Miejskiej Będzina z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 3 w Będzinie.

Opłaty za świadczenia w żłobkach miejskich

Ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 został nałożony na gminy obowiązek ustalenia opłat za świadczenia w utworzonych przez gminy żłobkach i klubach dziecięcych. Zgodnie z art. 58 ust. 1 tej ustawy Rada Miejska Będzina w drodze uchwały ustaliła wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz wysokość opłaty dodatkowej za zwiększony wymiar opieki w żłobku (ponad 10 godzin dziennie) oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie.

Na podstawie uchwały Nr XII/112/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 czerwca 2011 roku opłata za pobyt dziecka w żłobku miejskim w wymiarze do 10 godzin dziennie wynosi 150 złotych miesięcznie, a maksymalna opłata za wyżywienie dziecka objętego opieką żłobka – na podstawie uchwały Nr XXIII/178/2020 Rady Miejskiej Będzina z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/112/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Miasto Będzin oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie – 12 złotych dziennie. Możliwe jest obniżenie stałej opłaty miesięcznej do 100 zł, w przypadku korzystania z usług tego samego żłobka przez rodzeństwo oraz w przypadku, kiedy dochód rodziców (opiekunów prawnych) nie przekracza kwoty uprawniającej do korzystania ze świadczeń pieniężnych określonych w przepisach o pomocy społecznej (kryterium dochodowe).

Zgodnie z artykułem 12 ust. 3 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku (do 10 godzin dziennie) może być, na wniosek rodziców dziecka, wydłużony, za dodatkową opłatą. Rada ustaliła, że wysokość tej opłaty wynosi 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki powyżej 10-godzinnego pobytu dziecka w żłobku dziennie.

Prywatne żłobki w Będzinie:

W Będzinie funkcjonują następujące prywatne żłobki, wpisane do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Będzina:

 1. „Pozytywny Żłobek”, wpisany do rejestru 9 stycznia 2019 roku,
  podmiot prowadzący: Pozytywne Inicjatywy – Edukacja Sp. z o.o.
  adres: 42-500 Będzin, ul. Małobądzka 143
  telefon: 532-468-706; 604-425-250
  mail: zlobki.slaskie@pozytywneinicjatywy.pl

 2. Żłobek Niepubliczny „Fasolka”, wpisany do rejestru 10 lipca 2020 roku
  podmiot prowadzący: Centrum Edukacyjne „ANESPO” Aneta Krzykawska
  adres: 42-500 Będzin, ul. Królowej Jadwigi 2
  telefon: 691-039-267; 501-057-203
  mail: aneta_krzykawska@interia.pl
  strona internetowa: www.superprzedszkole.eu

Załączniki do informacji:

Wyślij link mailem
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót
 • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner COVID-19 Bieżące informacje - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Program Wsparcia Młodych Przedsiębiorców - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ochrona powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ostrzeżenia meteorologiczne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Przewodnik Turysty - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zadania dofinansowane z budżetu państwa - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna