Baner podziemia
Baner Będzin - strona główna
logo

Lokalne Prawo Oświatowe

Uchwała nr XII/112/2011 Rady Miejskiej Będzina w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Miasto Będzin oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie - pdf

Uchwala nr XLVIII/422/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie bezpłatnego czasu nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Będzin przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych - pdf

Uchwała nr LI/441/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Będzina - pdf

Uchwała nr XLV/398/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Miasta Będzina niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłości ich pobrania i wykorzystania - pdf

Uchwała nr XLIII/359/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Będzinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Adama Mickiewcza w Będzinie - pdf

Uchwała nr XLIII/360/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stanisława Staszica w Będzinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Stanisława Staszica w Będzinie - pdf

Uchwała nr XLIII/361/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Marii Konopnickiej w Będzinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Marii Konopnickiej w Będzinie - pdf

Uchwała nr XLIII/362/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Będzinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Jana Pawła II w Będzinie - pdf

Uchwała nr XLIII/363/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Armii Krajowej w Będzinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 10 im. Armii Krajowej w Będzinie - pdf

Uchwała nr XLIII/364/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Władysława Broniewskiego w Będzinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11 im. Władysława Broniewskiego w Będzinie - pdf

Uchwała nr XLIII/365/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Będzinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Będzinie - pdf

Uchwała nr XLIII/366/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 im. Huberta Wagnera w Będzinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 13 im. Huberta Wagnera w Będzinie - pdf

Uchwała nr XLIII/367/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 w Będzinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie - pdf

Uchwała nr XLIII/368/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 im. Noblistów Polskich w Będzinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 9 im. Noblistów Polskich w Będzinie - pdf

Uchwała nr XXXVII/541/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 9 w Będzinie przy ulicy Krasickiego 6 - pdf

Uchwała nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 5 w Będzinie przy ulicy Zwycięstwa 21 - pdf

Uchwała nr XXIII/181/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 6 w Będzinie przy ulicy Stalickiego 10a - pdf

Uchwała nr XXXIV/274/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 10 w Będzinie przy ulicy Kieleckiej 11 - pdf

Wyślij link mailem
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót
  • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner COVID-19 Bieżące informacje - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Program Wsparcia Młodych Przedsiębiorców - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ochrona powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ostrzeżenia meteorologiczne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Przewodnik Turysty - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zadania dofinansowane z budżetu państwa - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna